Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Industriální prostory

Využijte naši odbornost a zkušenosti při hledání vhodných řešení


Chcete koupit, prodat pronajmout či vystavět industriální nemovitost? V rychlém a neustále se měnícím světě průmyslových a logistických nemovitostí vám naši zkušení profesionálové dokáží poskytnout širokou škálu poradenských služeb a úspěšně vás provést všemi kroky procesu od výběru pozemku a získání pobídek pro výrobní závody přes poradenství až po tvorbu dodavatelských řetězců a logistických řešení. Náš tým vám pomůže najít nejlepší řešení v souladu s vašimi cíli. Díky rozsáhlým znalostem a dlouholetým zkušenostem dokáže tým průmyslových a logistických nemovitostí poskytnout svým klientům konkurenční výhodu a pomoct jim zorientovat se na trhu. Díky zkušenostem získaným při spolupráci s nájemci, developery a investory dokáží naši poradci poskytnout špičkové poradenské služby a najít ta nejlepší možná řešení.


ZASTUPOVÁNÍ NÁJEMCŮ 

Oddělení průmyslových a logistických nemovitostí Colliers pomáhá nájemcům logistických, distribučních a výrobních prostor. Umíme jim nejen zajistit nejvhodnější průmyslové prostory, které vyhovují jejich okamžitým i budoucím plánům, ale dokážeme taky poradit v dalších důležitých oblastech, jako jsou například dostupnost a cena pracovní síly, vládní pobídky, změny v infrastruktuře a ceny přepravy.

Našim primárním cílem je porozumět potřebám našich klientů a následně zajistit řešení, které jim usnadnění dosažení jejich obchodních cílů. Díky rozsahu našich poradenských služeb se klienti mohou soustředit na svůj každodenní byznys. Stojíme po jejich boku od zrodu projektu, přes jeho realizaci, a ještě mnohém déle.

Během celého procesu věnujeme veškeré úsilí tomu, abychom identifikovali nejlepší možné řešení, dosáhli optimálních nákladů a smluvních podmínek, podporovali / vedli proces vyjednávání, zajistili, aby všechny strany dodržovali své povinnosti a zabránili vzniku rizik. Naším cílem je zajistit, aby konečné řešení vyhovovalo našim klientům a jejich podnikání. 

Naši specialisté mají jedinečné zkušenosti získané zastupováním široké škály nájemců a dokáží tak stavět na odbornosti, kvalifikaci a znalostech místního a mezinárodního trhu. Pracovali jsme na celé řadě náročných projektů, během nichž mohli klienti těžit z našeho know-how, a společně se nám vždy dařilo nacházet vhodné příležitosti jak doma, tak i v zahraničí.


ZASTUPOVÁNÍ MAJITELŮ

Oddělení průmyslových a logistických nemovitostí Colliers poskytuje také poradenské služby majitelům nemovitostí při procesu pronájmu či prodeje. Náš tým sestaví strategii pronájmu stávajících či budoucích volných prostor a v případě potřeby také strategii prodeje. Sbíráme a analyzujeme tržní data, která pomáhají předpovídat tržní trendy a porovnávat nabídku, nájemné a převažující podmínky nájmu a prodeje. 

V souladu s dohodnutou strategií poskytujeme také marketingové poradenství při procesu pronájmu či prodeje. Disponujeme také odbornými znalostmi potřebnými k tomu, abychom poskytovali poradenství při stavbě či modernizaci prostor a dokážeme také poskytnout služby projektového managementu, který klientům pomůže dosáhnout jejich cílů.

Otázky týkajících se našich služeb:


Klíčem k nalezení správných řešení je pečlivě naslouchat našim klientům a porozumět jejich individuálním potřebám. Ve spolupráci s vámi naši experti připraví strategii na míru uzpůsobenou vašim potřebám. Díky rozsáhlým zkušenostem a znalostem trhu vám poskytnou:

  • Podporu při vyjednávání nejvýhodnějších možných transakčních podmínek
  • Poradenské služby a koordinace celého procesu jménem klienta
  • Možnost prohlídek nemovitostí
  • Výběr nejoptimálnějšího řešení z hlediska lokality a nákladů
  • Analýzy trhu a strategie založené na individuálních požadavcích klienta
  • Přístup k rozsáhlým a aktuálním znalostem trhu
  • Poradenské služby a podporu během jednání
  • Jistotu zachování mlčenlivosti
  • Colliers vždy zůstává nezávislým poradcem a dokáže tak zaručit nestrannost

Proces přejednání nájemní smlouvy může provést každý nájemce. Míra úspor, které lze získat, je ovlivněna zejména velikostí skladového prostoru, jakož i tržní pozicí nájemce (v případě nezávislého přejednání) či poradenské agentury zastupující nájemce (v případě, že renegociaci provádí poradenská agentura).


Na straně největších a nesporných výhod lze zmínit snížení nájmu. V závislosti na projektu dosahuje pro své klienty tým Colliers International úspory nákladů ve výši 20-30 %. V případě velkých pronajatých prostor a dlouhodobých smluv může tato částka dokonce dosáhnout několika milionů eur. Další finanční a organizační přínosy vyplývají z možnosti vyhnout se přesunu do nového místa, což často znamená odliv školeného personálu a potřebu skládat nový tým.


Naše zkušenosti ukazují, že je stále příliš málo společností, které se rozhodly zahájit proces přejednání nájemních smluv skladových prostor. Z rozhovorů s našimi klienty víme, že důvod této situace je prozaický - z velké části si nejsou vědomi potenciálně velkých úspor, které renegociace přináší. Společnost Colliers International zaujímá téměř 53% podíl na trhu průmyslových nemovitostí, a proto může těžit z podrobných znalostí v oboru.


Tým Colliers patří mezi největší na trhu a poskytuje plnou podporu napříč celou Českou republikou. Skládá se ze odborníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti s jednotlivými regiony země a rozumí všem specifikům trhu.


Zajisté. Naše znalosti a postupy sdílíme v rámci sítě odborníků ve vybraných státech, a tak se můžete spolehnout, že se vám ve všech zemích dostane stejně kvalitních služeb. V české kanceláří sedí oblastní ředitel, který může celý proces koordinovat a zajistit tak jeho hladkost a plynulost.


Využíváme nástroj „Industrial Expert“ navržený a vytvořený odborníky z řad Colliers, který využívá naše dlouholeté zkušenosti s celou řadou rozličných projektů. Tento nástroj nám usnadňuje tvorbu objektivních a transparentních posudků a analýz dat souvisejících s vybranými lokalitami a regiony, a pomáhá klientům porozumět všem jejich výhodám a případným nevýhodám.

Naši experti

* Povinné pole

Kontakt


Slovanský Dům, Na Příkopě  859/22 | Praha 1, 11000 | Česká republika
+420 226 537 618