Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Privacy Policy


Leden 2021

Způsob ochrany osobních údajů na našich webových stránkách

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou poskytovány společností Colliers International Group Inc. a jejími přidruženými společnostmi (dále jen "Colliers Group"). Jsme přesvědčeni, že uživatelé našich webových stránek (dále jen „Webové stránky“) by měli být informováni a rozumět tomu, jak je nakládáno s informacemi, které nám poskytli, včetně práva určit způsob používání těchto informací. Pro účely Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) vykonává Colliers International Group Inc. (dále jen “CIPC”) a/nebo jiná dceřiná společnost Colliers Group (dále jen “Správce”) činnost správce osobních údajů poskytnutých v průběhu návštěvy Webových stránek a interakcí s Colliers.com.

Naše zásady a postupy ochrany osobních údajů průběžně vyhodnocujeme, abychom je mohli dále zlepšovat a upřesňovat. Pokud tyto Zásady podstatně změníme, bude na Webových stránkách zpřístupněna jejich revidovaná verze.

 

Při používání různých funkcí Webových stránek můžete příležitostně poskytnout osobní údaje, jako je Vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné informace, podle kterých Vás ostatní mohou identifikovat (dále jen „Osobní údaje“), Správci, našim poskytovatelům služeb nebo jiným osobám, které můžete kontaktovat při návštěvě Webových stránek. Správce může tyto informace a další technické informace o Vašem používání Webových stránek použít pro účely úpravy jejich funkčnosti a obsahu určených pro Vás, k usnadnění Vašeho pohybu po Webových stránkách nebo ke komunikaci s Vámi (v souladu s platnými lokálními právními předpisy týkajícími se takové komunikace). Pokud Vaše Osobní údaje mají být sdíleny s osobami, které nejsou uvedeny výše (dále jen „Třetí strany“), nikdy úmyslně neposkytneme Třetí straně žádné Vaše Osobní údaje, aniž bychom Vás o tom informovali a získali Váš souhlas (pokud je vyžadován) v době shromažďování nebo předání údajů.

 

Následující informace popisují způsob, jakým používáme informace, které nám poskytujete prostřednictvím Webových stránek.

 

 

1. Jaké jsou účely a právní základ pro zpracování Osobních údajů na Webových stránkách?

 

 

Správce shromažďuje informace několika způsoby z různých částí Webových stránek. Některé Osobní údaje jsou získávány a zpracovávány, když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, otevřete formulář pro zpětnou vazbu nebo vyplníte průzkum spokojenosti klientů.

 

 

Primárním cílem Správce při shromažďování Osobních údajů je poskytnout Vám, jako uživateli, přizpůsobený výsledek užívání našich Webových stránek. Toto zahrnuje personalizované služby, interaktivní komunikaci, online transakce a mnoho dalších druhů služeb, z nichž většina je pro Vás zcela zdarma. Abychom takové služby mohli poskytovat zdarma, zobrazujeme na Webových stránkách reklamy. Díky tomu, že Správce o Vás má určité informace, je schopen Vám poskytovat relevantnější reklamy a obsah, a tedy i lepší služby. Správce může provádět výzkum demografických údajů, zájmů a chování našich uživatelů na základě informací, které nám byly poskytnuty při registraci, během propagace, ze souborů protokolů našeho serveru nebo z průzkumů. Děláme to proto, abychom lépe porozuměli našim uživatelům a mohli jim poskytovat služby. Tento výzkum je sestavován a analyzován na agregovaném základě.

 

.

 

Vaše Osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (kontaktní formuláře, analýza využívání Webových stránek za účelem neustálého zlepšování obsahu, měření výkonu, poskytování technické podpory a odstraňování problémů, optimalizace a přizpůsobení používání Webových stránek naší komunikace s Vámi, zlepšování našich produktů a služeb, funkční soubory cookies) nebo Vašeho dobrovolného souhlasu (zasílání přímých marketingových sdělení na Váš e-mail, nefunkční soubory cookies). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčen soulad zpracování Osobních údajů s právními předpisy do doby odvolání uděleného souhlasu.

 

 

2. Jaké osobní údaje od Vás Správce shromažďuje?

 

 

Správce může požádat o Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, PSČ, povolání a informace o oboru, v němž pracujete, a o Vašich profesních zájmech.

 

 

Při návštěvě našich webových stránek dále zpracováváme Vaše Osobní údaje, jako je typ zařízení, IP adresa, identifikátory zařízení nebo uživatele, operační systém, poskytovatel internetových služeb, datum a čas použití Webových stránek.

 

3. Co jsou cookies a jak je Správce používá?

 

V rámci nabídky přizpůsobených a personalizovaných on-line služeb používá Správce k ukládání informací soubory cookie. Cookie je malé množství dat, která jsou odeslána do Vašeho prohlížeče z webového serveru a uložena na pevném disku Vašeho počítače. Soubory cookie umožňují Správci, aby Vám při návštěvě Webových stránek poskytoval více personalizovaný zážitek, přizpůsobil informace, které dostáváte jako součást měsíčního zpravodaje, a mohl Vás kontaktovat, pokud můžeme poskytnout vlastnosti nebo informace, o které jste požádali. Soubory cookie z webu Colliers.com může číst pouze Správce. Pokud se rozhodnete zakázat soubory cookie ve Vašem prohlížeči, budete mít stále přístup k většině obsahu Webových stránek. Upozorňujeme, že pokud ve Vašem prohlížeči zakážete všechny soubory cookie, některé funkce Webových stránek nemusí být dostupné. Více informací o souborech cookie používaných těmito Webovými stránkami naleznete v Zásadách používání souborů cookie zde.

 

4. Sdílí Správce Osobní údaje s cizími osobami?

 

Příležitostně Vám může být nabídnuta možnost obdržet materiály nebo speciální nabídky od Třetích stran, které jsou správci osobních údajů. Pokud udělíte souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů za účelem získávání informací od těchto Třetích stran, Správce jim sdělí Vaše jméno a e-mailovou adresu. Nad rámec toho jsou informace o Vaší IP adrese, prohlížeči, zařízení a operačním systému za určitých podmínek sdíleny s poskytovateli internetových služeb nebo společnostmi poskytujícími služby sociálních sítí (např. Facebook, Google, LinkedIn, Twitter) na základě Vašeho souhlasu.

 

V souladu s platnými předpisy Správce předává Vaše Osobní údaje Třetím stranám za účelem dalšího zpracování, přičemž tyto Třetí osoby zpracovávají Osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

 

Mezi výše uvedené příjemce Osobních údajů patří zejména následující skupiny příjemců:

 

  • společnosti patřící do skupiny Colliers Group
  • správci Webových stránek
  • externí právní poradci
  • poskytovatelé marketingového softwaru
  • ·orgány činné v trestním řízení, soudy, správní a jiné orgány, v případech, kdy je tak Správce povinen postupovat na základě právních předpisů

 

 

Upozorňujeme, že Správce může sdílet Vaše Osobní údaje se společnostmi patřícími do Colliers Group v pozici správců nebo zpracovatelů osobních údajů, včetně subjektů nacházejících se mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), které neposkytují podobnou nebo odpovídající úroveň ochrany, kterou poskytují země v rámci EHP. Proto jsme přijali vhodná ochranná opatření, na základě kterých zůstanou Vaše Osobní údaje chráněny v souladu s těmito Zásadami. Obecně se spoléháme na rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Pokud jde o předávání Osobních údajů do zemí mimo EHP, které nepodléhají rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, pro účely předávání Osobních údajů mezi společnostmi patřícími do Colliers Group se spoléháme na standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí. Tyto doložky vyžadují, aby všechny společnosti patřící do Colliers Group chránily jimi zpracovávané Osobní údaje pocházející z EHP v souladu s GDPR. Ochranná opatření, podobná výše uvedeným, jsme implementovali ve vztahu k jiným Třetím stranám.

 

 

5. Jaké mám možnosti ohledně shromažďování, používání a distribuce informací o mně?

 

Správce Vám může zaslat e-mail týkající se našich služeb, pokud jste při registraci uvedli, že máte zájem o zasílání nabídek nebo informací od Správce (tj. pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Osobních údajů), můžeme Vám příležitostně zasílat adresné emaily týkající se služeb, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat. Tyto adresné e-maily Vám bude zasílat pouze Správce (nebo jeho zástupci jako zpracovatelé osobních údajů jednající jménem Správce na základě smlouvy o zpracování údajů nebo jiná Třetí strana jako správce osobních údajů na základě Vašeho souhlasu). Informace na Vašem účtu Colliers.com můžete kdykoliv snadno upravit tak, abyste již nedostávali takové nabídky a e-mailovou korespondenci, čímž bude odvolán Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů.

 

 

Máte rovněž možnost volby ohledně souborů cookie. Jak je uvedeno výše, úpravou preferencí Vašeho prohlížeče můžete zvolit, zda chcete přijmout všechny soubory cookies nebo být upozorněni, když se má soubor cookie nastavit či odmítnout všechny soubory cookie. Pokud se rozhodnete odmítnout všechny soubory cookie, nebudete moci upravovat svůj profil newsletteru. Pokud si přejete upravit svůj profil newsletteru, ujistěte se prosím, že Váš prohlížeč není konfigurován tak, aby odmítal všechny cookies.

 

 

6. Jak Správce chrání Osobní údaje a obchodní informace?

 

 

Uchování Vašich údajů jako důvěrných je pro nás velmi důležité. Stejně jako u všech informací Správce nikdy nepředá Vaše Osobní údaje a obchodní informace Třetím stranám v pozici správců osobních údajů bez vašeho Výslovného souhlasu.

 

 

Vaše Osobní údaje zpracováváme způsobem, který dostatečně zajišťuje jejich integritu a důvěrnost, vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními a vhodnou ochranou před neoprávněným či nezákonným zpracováním a před ztrátou, zničením nebo poškozením. Dbáme na to, aby Osobní údaje, které jsou nepřesné s ohledem na účel, pro který je zpracováváme, byly neprodleně vymazány nebo opraveny.

 

K provozu Webových stránek používáme zabezpečení počítače, jako je firewall a šifrování dat. Zavedli jsme adekvátní fyzická, elektronická a procedurální ochranná opatření a využíváme spolehlivé poskytovatele IT služeb.

 

 

7. Jaká jsou bezpečnostní opatření na ochranu před ztrátou, zneužitím nebo změnou Osobních údajů?

 

 

Informace o Vašem profilu na stránkách Colliers.com jsou přístupné pomocí souborů cookie ve Vašem počítači, takže k těmto informacím o profilu byste měli mít přístup pouze Vy. Informace o Vašem profilu Colliers.com můžete upravit po přihlášení na stránku Colliers.com z Vašeho počítače.

 

 

Doporučujeme Vám, abyste se po ukončení práce na Webových stránkách odhlásili z Vašeho účtu Colliers.com a zavřeli okno prohlížeče. Tento postup pomůže zabránit ostatním osobám v přístupu k Vašim Osobním údajům a ke korespondenci, pokud sdílíte počítač s někým jiným nebo používáte počítač na veřejném místě, jako je knihovna nebo internetová kavárna.

 

 

Kdykoli Správce nakládá s Osobními údaji výše uvedeným způsobem, postupuje v souladu s obecně přijatými standardy v tomto odvětví, včetně technických, administrativních a fyzických záruk na ochranu Osobních údajů, které nám byly předány, před jejich ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou a zničením. Tím je zajištěno, že s Vašimi Osobními údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s příslušnými Podmínkami užívání a těmito Zásadami.

 

 

8. Jak dlouho Správce uchovává mé Osobní údaje?

 

Vaše Osobní údaje budou uchovávány v souladu s příslušnými předpisy po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. V případě, že jste již udělili souhlas, budou Vaše Osobní údaje uchovávány po dobu maximálně jednoho roku nebo do odvolání Vašeho souhlasu. Pokud není v těchto Zásadách výslovně uvedeno jinak, Vaše osobní údaje budou vymazány poté, co již nebudou vyžadovány pro daný účel a jejich vymazání nebude v rozporu s žádnými požadavky na jejich uchování stanovenými právními předpisy.

 

 

9. Co ještě byste měli vědět o Vašem soukromí?

 

Vezměte, prosím, v úvahu, že kdykoli uveřejníte nebo zpřístupníte Vaše Osobní údaje na internetu (online), například na nástěnkách, prostřednictvím e-mailu nebo v diskusích (chatu), mohou být tyto informace shromažďovány a používány jinými osobami. Zjednodušeně řečeno, pokud uveřejníte nebo zpřístupníte osobní údaje na internetu (online), můžete obdržet nevyžádané zprávy od jiných stran.

 

 

Vzhledem k povaze internetu si Vás dovolujeme upozornit na to, že při předávání Osobních údajů prostřednictvím internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) mohou existovat určité bezpečnostní mezery a úplná ochrana Osobních údajů, zamezující přístupu třetích stran, je nemožná.

 

 

10. Jaká jsou práva každého subjektu údajů ohledně zpracování Osobních údajů?

 

Fyzické osoby, jako tzv. subjekty údajů, mají určitá práva, která mohou podléhat určitým omezením.

 

 

Pokud je zpracování Vašich Osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu emea.digital@colliers.com. Odvolání Vašeho souhlasu nemá zpětnou účinnost a zpracování Osobních údajů na základě již uděleného souhlasu před jeho odvoláním zůstává nedotčeno; zpracování Osobních údajů, které je provedeno před takovým odvoláním, je v souladu s právními předpisy.

 

 

Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, které jsou popsány v této námitce. Po obdržení námitky Správce přestane Osobní údaje zpracovávat (pouze je uchová) a posoudí, zda existují významné opodstatněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby jako subjektu údajů, nebo je jejich zpracování potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu práv. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody existují, bude Vás o tom informovat, upozorní Vás na možnost další ochrany a poté bude Osobní údaje dále zpracovávat. Pokud však Správce dojde k závěru, že neexistují dostatečné důvody pro zpracování, bude o Vás o tom informovat, zpracování bude ukončeno a Osobní údaje vymazány.

 

 

Máte právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným Správcem, tzn. můžete podat žádost, na jejímž základě je Správce povinen Vám poskytnout kopii jakýchkoli osobních údajů, které o Vás má k dispozici, ve lhůtě jednoho měsíce; to neplatí, pokud je žádost zjevně neopodstatněná, opakující se nebo nepřiměřená.

 

 

Kromě výše uvedeného máte právo na opravu Vašich Osobních údajů, které má Správce k dispozici, pokud zjistíte, že tyto Osobní údaje nepřesné nebo neúplné; v tomto případě můžete požádat o jejich aktualizaci (opravu). Stejně jako u výše uvedeného práva na přístup má Správce povinnost provést aktualizace (opravu) ve lhůtě jednoho měsíce s tím, že v tomto případě platí stejné výjimky uvedené výše.

 

 

Máte rovněž právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), na jehož základě můžete za určitých okolností požadovat, aby Správce vymazal údaje, které např. již nejsou potřebné, údaje, které byly zpracovávány protiprávně nebo pro jejichž zpracování odpadl zákonný důvod, pro který byly získány, uchovávány nebo zpracovávány. Výše uvedené zahrnuje rovněž případ, kdy odvoláte Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů.

 

Na základě práva na omezení zpracování Osobních údajů můžete požadovat, aby Správce omezil způsob používání Osobních údajů. Tento postup je alternativou k žádosti o vymazání Osobních údajů a může být použit v případě, kdy zpochybníte přesnost Osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit rovněž v případě, že Správce již nepoužívá produkt nebo službu, pro kterou byly Osobní údaje původně poskytnuty resp. získány, ale Správce tyto údaje potřebuje k určení, výkonu nebo obhajobě práv.

 

 

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, na základě kterého můžete získat a znovu používat Vaše Osobní údaje pro své vlastní potřeby (účely) v různých službách. Máte právo přesouvat, kopírovat nebo přenášet Osobní údaje od jednoho správce osobních údajů k jinému, zabezpečeným způsobem, v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

GDPR, mimo jiné, obsahuje ustanovení pro rozhodnutí učiněná bez lidské účasti, jako je profilování, které využívá osobní údaje k vytváření vypočítaných předpokladů o jednotlivcích. Pokud se domníváte, že pravidla nejsou dodržována, můžete to namítat a požádat o lidský zásah.

 

Pokud si přejete uplatnit jedno z výše uvedených práv, zašlete nám, prosím, Vaši žádost e-mailem na adresu: emea.digital@colliers.com. O opatřeních, přijatých na základě Vaší žádosti, Vás budeme informovat do jednoho měsíce po jejím obdržení, nebo, v případě, že byla lhůta pro naši odpověď odůvodněně prodloužena, nejpozději do tří měsíců.

 

 

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

 

11. Další informace

 

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad, kontaktujte nás, prosím, na adrese contact@colliers.com.