Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Trendy v obsazenosti kanceláří

trendy_hero

Trendy v obsazenosti kanceláří – opravdu dochází ke snižování nároků na prostory z důvodu více home office (a zvyšuje se přepronájem kanceláří) nebo firmy naopak zjistily, že potřebují více prostoru na jednoho zaměstnance?

Firmy krátkodobě zvažují podnájem prostor, které v současné době nevyužívají, protože tím získají čas a prostředky na dokončení vlastních strategií pro užívání prostor v dlouhodobém horizontu. Jako celek budou společnosti kombinovat rozvolnění pracovních míst s větší pracovní zonou pro každé jednotlivé pracovní místo se zavedením určitého poměru sdílení pracovních míst z důvodu většího používání vzdálené práce. Výsledná plocha kanceláří, která bude potřeba pro práci, bude pro každou firmu trochu jiná a bude odrážet nastavenou flexibilitu práce, vybavení pracovního prostředí, nastavení poměru pracovní místa versus místa k setkávání a podobně a nepochybně také firemní kulturu.

Jaká bude strategie rozmístění nábytku a uspořádání prostoru?

V současné době je běžným standardem, že pracovní stoly tvoří ca. 60% užívané plochy kanceláří a zbývajících 40% slouží dalším funkcím pracovního prostředí a pracovních aktivit. Roste podíl malých zasedacích místností s kapacitou do 6 osob a upouští se od velkých konferenčních prostor, které často neefektivně zabírají místo v kancelářích a využívají se v plné kapacitě jen několikrát do roka. Je běžné, že pro větší celofiremní schůzky (townhall meetings) se využívá například prostor business lounge. Taková společná zona (prostor spojující funkci kuchyně, neformálního sezení a potkávání a relaxace) vytváří dnes srdce firmy, kde se zaměstnanci potkávají napříč pozicemi a funkcemi, mohou rychle a neformálně vyřešit pracovní problémy, kvůli kterým by se jinak scházeli v dohodnutých časech, mohou strávit kvalitně čas mimo open plan nebo vyřešit telefonní hovor, kterým by jinak rušili ostatní kolegy na pracovišti.

Při rozmístění pracovních stolů v prostoru se projevuje možnost uplatnění společenského odstupu mezi pracovníky  (ca. 1 až 1,5 metru) s dopadem na počet pracovních stolů v prostoru. Některé společnosti zvažují úplně zuršit tzv. 6-ti hnízda v kancelářích a ponechat pouze 4-hnízda pracovních stolů v otevřeném prostoru a tím celkově snížit kapacitu kanceláří. Nicméně k tomuto kroku se přistupuje v kombinaci se zavedením rotací týmů nebo sdílení praocvních míst mezi jednotlivými zaměstnanci tak, aby nebylo nutné navyšovat užívanou plochu kanceláří.   

Zvýšené nároky na hygienu

Firmy zavádějí různá pravidla pro úklid v kancelářích, bezpečný přístup do kanceláří (používání výtahů, schodišť apod.) a pro pohyb zaměstnanců v pracovním prostředí včetně toho, že některé firmy pokračují v používání roušek uvnitř kanceláří i přes uvolnění těchto pravidel ve společnosti. Součástí těchto pravidel jsou častější úklidy kancelářský prostor a především jejich vybavení, ale také důraz na edukaci zaměstnanců, aby dodržovali nejen osobní hygienu, ale například po sobě uklízeli použité nádobí z prostoru tak, aby se minimalizovalo riziko přenosu viru. Pravidlo čistého stolu (clean desk policy) dostalo z důvodu COVID situace naprosto jiný impuls a důležitost.

Vnímáme tedy ve společnostech důraz na zdravé vnitřní prostředí, které je nyní aktuálnější než kdy dříve. Zdravé pracovní prostředí bude obsahovat všechny prvky, které mělo obsahovat i v minulosti, jen v současné době došlo k posunu v jejich vnímání. Součástí pracovního prostředí je nejen kvalitní vzduchotechnika a klimatizace, případně otevíratelná okna, ale správné použití zeleně v kancelářích, kvalitní přírodní materiály, které jsou součástí zařízení prostor, správné použití barev, ale také správné akustické řešení prostor, které přispívá k pracovní pohodě zaměstnanců. Tyto prvky musí být správně navrženy a kombinovány tak, aby výsledné pracovní prostředí podporovalo zaměstnance v práci a přispívalo  k tomu, že se do kanceláří budou rádi vracet.  


Related Experts

Jana Vlkova

Director | Head of Workplace Advisory

Prague

V srpnu 2019 byla Jana jmenována ředitelkou Workplace Advisory. V této pozici má na starosti služby uživatelům kanceláří, kde jsou kombinovány analýzy pracovního prostředí s plánováním kanceláří z hlediska designu a prostorového uspořádání (space planningy) a jejich následná realizace včetně change managementu. Mezi jejími klienty jsou velké korporace jako Microsoft, UniCredit Bank nebo SAP Concur. Její tým úzce spolupracuje s oddělením Office Agency, abychom naše klienty podpořili v celém procesu realizace nových kancelářských prostor. Jana nastoupila do Colliers v roce 2012 a má 20 let zkušeností na českém trhu kancelářských nemovitostí, čímž patří k jedněm z nejvíce zkušených profesionálů na trhu nemovitostí v České republice.

Předtím než nastoupila do Colliers, pracovala jako Managing Director společnosti Bank Austria Real Invest Asset Management CR, kde byla zodpovědná za asset management portfolia nemovitostí pro nemovitostní fond Real Invest Europe Investment Fund a také externího klienta, společnosti Pramerica Real Estate Investors. Celkem měla na starosti 9 nemovitostí  v České a Slovenské republice v celkové hodnotě více než 200 mil. EUR a s pronajímatelnou plochou přesahující 100 000 m2.

Zobrazit odborníka