Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Průmyslové a logistické odvětví v zemích střední a východní Evropy CEE-17¹ se stalo jedním z nejvyhledávanějších typů aktiv od roku 2019, po kancelářích a rezidenčních nemovitostech podle Colliers International, CMS a Randstad

Zpráva identifikovala klíčové výzvy v tomto odvětví. Patří k nim dostupnost pozemků a nemovitostí v lokalitách, které splňují očekávání developerů i koncových uživatelů, dostupnost a spolehlivost veřejných služeb, napojení na dopravní infrastrukturu, dostupnost a dovednosti pracovní síly a přístup k investičním pobídkám.

Trhy s průmyslovými a logistickými nemovitostmi v celém regionu střední a východní Evropy jsou v různých fázích vyspělosti, a to jak z hlediska velikosti, tak z hlediska tempa rozvoje. Celková nabídka moderních průmyslových a logistických zásob v regionu CEE-17 je celkem přes 50 milionů m2. Z této nabídky lze současnou dostupnost kategorizovat jako nízkou, přičemž většina trhů zaznamenává míru neobsazenosti pod 5%.

 

Silná poptávka ze sektoru průmyslu a logistiky

 

Kevin Turpin, regionální ředitel pro výzkum ve střední a východní Evropě vysvětluje: „Poptávka ze sektoru průmyslu a logistiky v regionu střední a východní Evropy byla v posledních několika letech celkově silná a byla poháněna 3PL, maloobchodem a distribucí, následovanou lehkou výrobou, automobilovým průmyslem a FMCG* sektory (*rychloobrátkové spotřební zboží). Během pandemie a výhledově očekáváme určité změny v objemu této poptávky, přičemž odvětví, jako je elektronický obchod, datová centra a speciální úložiště budou zvyšovat své požadavky. Navzdory tomu má region střední a východní Evropy dlouhou průmyslovou tradici a zůstává velmi atraktivní pro výrobce, kteří pocházejí z celého spektra automobilových dílů, přes letecký průmysl, kovy a plasty, komplexní elektroniku, domácí spotřebiče, potraviny, nápoje, farmacii a lékařská zařízení.“

 

„I když očekáváme, že elektronický obchod poroste rychlejším tempem a podpoří poptávku v těchto náročných dobách, očekáváme také, že v dlouhodobějším horizontu vznikne větší poptávka ze strany výrobců přiblížit části jejich dodavatelského řetězce Evropě a zmírnit tím určitá rizika, kterých vznik jsme mohly pozorovat v posledních několika měsících. V budoucnu to může znamenat, že větší zásoby budou skladovány nebo vyráběny blíže konečnému spotřebiteli, což by se také mohlo promítnout do vyšší poptávky průmyslových a logistických prostor.”

 

Stabilní nájemné

 

Nájemné v celém regionu CEE-17 bylo do značné míry stabilní, přičemž růst byl zaznamenán v nejvyhledávanějších lokalitách a tam, kde je omezená dostupnost. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat, zejména proto, že poptávka byla dobrá a v posledních několika letech rostly také stavební náklady. Typické celkové nájemné v celém regionu se pohybuje mezi 2,9 a 5,5 EUR za m2 / měsíc, i když trhy v dřívějších fázích vývoje mohou v současné době dosáhnout výše 7,0 EUR za m2 / měsíc.

 

Ceny pozemků a náklady na stavby

 

Pokud jde o náklady na dodání, shromáždili jsme také orientační ceny pozemků (za předpokladu, že už mají vydaná povolení) a tvrdých stavebních nákladů (na standardní sklad). Typické ceny pozemků v celém regionu se pohybují mezi 10 a 80 EUR za m2, avšak vzhledem k nedostatku pozemků v nejvyhledávanějších lokalitách, zejména v těch, které jsou blíže k velkým městům nebo ekonomickým centrům / střediskám produkce, mohou ceny vzrůst až na 120 EUR a 150 za m2.

 

Typické tvrdé stavební náklady na „standardní“ sklad se pohybují v celém regionu mezi 300 a 600 EUR za m2. Na některých trzích byly hlášeny vyšší náklady, ale celkově kombinace zvýšených nákladů na pracovní sílu a materiál v posledních několika letech vedla ke zvýšení stavebních nákladů až o 25% nebo více.

 

Trendy v odvětvích

 

Mezi odvětví, která by mohla být pandemií nejvíce zasažena, patří automobilový průmysl. Ve střední a východní Evropě existuje více než deset předních světových výrobců automobilů, plus všechny společnosti zabývající se dodávkami dílů, dopravou a logistikou a prodejci, které zaměstnávají stovky tisíc lidí. Jakýkoli zásadní pokles v tomto sektoru bude mít tedy značný ekonomický dopad.

 

Farmaceutické společnosti, společnosti zabývající se logistikou třetích stran a elektronické obchodování jsou také silnými hráči ve střední a východní Evropě, ale zdá se, že jejich budoucnost vypadá mnohem jasněji. Jakmile bude vakcína pro COVID-19 vynalezena, musí být vyráběna, skladována a distribuována v nebývalých objemech, takže můžeme předpokládat, že část tohoto úsilí bude provedena ze střední a východní Evropy.

 

Elektronický obchod a 3PL v posledním desetiletí ve střední a východní Evropě postupně rostly. V logistickém sektoru najdete všechna velká jména od DHL, UPS, FedEx atd. Je pravděpodobné zvýšení poptávky po online zboží a službách, včetně potravin, kutilství / hobby, zahradnictví, sportu a různých druhů elektroniky a online zábavy, což by v nadcházejících letech znamenalo zvýšenou poptávku po průmyslových a logistických prostorách.

 

Právní pobídky pro investice

 

Většina zemí střední a východní Evropy-17 se zavázala podporovat investice do sektoru I&L prostřednictvím alespoň jedné metody stimulace. Tyto právní pobídky se v jednotlivých zemích liší, ale příklady obvykle zahrnují podpůrné programy, nevratné granty / státní financování, snížení / osvobození od daně z příjmu právnických osob, zjednodušené předpisy, lepší administrativní podporu atd. Účelem různých pobídek je provést jednu nebo více z následujících možností: podpora inovací, zvyšování ekonomické aktivity, vytváření nových pracovních příležitostí, zvyšování produktivity nebo zvyšování konkurenceschopnosti trhu.

 

Lukáš Hejduk, partner CMS a ředitel pro realitní trh ve střední a východní Evropě, komentuje: Vzhledem k tomu, že průmyslová produkce je ve většině zemí střední a východní Evropy téměř rekordní, je nepopiratelné, že se tento region stal magnetem pro výrobní a logistické operace. Země střední a východní Evropy přilákaly významné množství zahraničních investic, a to zejména díky kvalifikované pracovní síle v regionu, rychle se rozvíjející infrastruktuře a nižším mzdovým nákladům ve srovnání se západní Evropou. Navíc mají investoři v průmyslovém a logistickém odvětví v mnoha zemích k dispozici zajímavé investiční pobídky. Právní poradci mohou hrát důležitou roli nejen při snižování rizik, ale mohou investorům také pomoci identifikovat možnosti, jak těžit z inovací a maximalní využít příležitostí k rozvoji.“

 

Zatímco některé země v regionu (Lotyšsko, Černá Hora, Srbsko a Slovinsko) nenabízejí pobídky konkrétně zaměřené na odvětví I&L, podniky v těchto zemích mohou využívat stávající obecné právní pobídky. Rozpis dostupných příležitostí ve zprávě podle jednotlivých zemí umožňuje investorům lépe identifikovat hlavní místo pro jejich podnikání nebo nemovitosti.

 

Trh práce a investice - změny v trendech

 

Oblast střední a východní Evropy vždy patřila mezi první destinace v myslích zahraničních investorů z výrobního a logistického sektoru, když hledala způsoby jak ušetřit na osobních nákladech a dostupnost pracovní síly. Tento zájem neklesá, ale důvody se změnily.

 

Paweł Kopeć, ředitel Centra Enterprise Solutions v Randstadu, vysvětluje: „Náklady jsou stále důležitým faktorem, ale investoři také oceňují stabilní vývojové podmínky, které jsou po vypuknutí COVID-19 symbolizovány pouze mírnými změnami míry nezaměstnanosti v zemích střední a východní Evropy. Kvalifikace zaměstnanců se stává nezbytnou i pro nové investory. A navzdory nízké nezaměstnanosti na národní úrovni stále existují oblasti s vysokou dostupností vzdělaných a dobře připravených pracovníků pro práci. Průkopníci, kteří se rozhodnou investovat v těchto lokalitách, mají šanci dosáhnout na trhu práce něčeho jedinečného - věrného a oddaného personálu. V krátkodobém horizontu však společnosti spíše přestavují své pracovní síly než zvyšují počet zaměstnanců, stále mají na paměti možnost druhé vlny COVID-19. Výsledkem je naše předpověď, že dočasná pracovní síla se stane ještě populárnějším řešením na trhu. Pandemie rovněž přinesla další změny ve způsobu, jakým se zaměstnanci dívají na své budoucí zaměstnavatele. V blízké budoucnosti očekáváme, že jistota zaměstnání a finanční stabilita společnosti zmenší mezeru v platu a výhodách v kritériích výběru zaměstnání. “


Related Experts

Kevin Turpin

Regional Director of Research | CEE

Prague

Kevin joined Colliers in October 2019 as the Regional Director for Research in CEE and has been working in the Commercial Real Estate industry in the field of property market research and consultancy for over 14 years. The research and consultancy team consists of 18 research analysts, covering numerous markets across the CEE region. Kevin’s role is responsible for the delivery of market research and insights to both Colliers clients and its business lines. Kevin and team research and advise on all market sectors with a key focus on Offices, Retail, Industrial & Logistics and Investment. Kevin's previous roles have been in the HR consultancy, Information Technology and Public sectors, where he has gained valuable international experience working with people, technology, business and finance.

Zobrazit odborníka