Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Tahouni poptávky průmyslových prostor a řešení jejich nedostatků v regionech

LargePrague Uzice DC2A_5

V Česku je díky rozmachu ekonomiky nedostatek průmyslových a logistických kapacit. Jak se to liší podle regionů, kde je momentálně situace nejvíc napjatá? Z jakých oborů firmy poptávají nejvíc? Na tyto a další otázky odpovídá Lukáš Svobodník.

V Česku je díky rozmachu ekonomiky nedostatek průmyslových a logistických kapacit. Jak se to liší podle regionů, kde je momentálně situace nejvíc napjatá?

Lukáš Svobodník: Situace není z pohledu umisťování nových nájemců jednoduchá. Některé regiony jako Praha, Středočeský kraj a Brno jsou z hlediska nalezení vhodných průmyslových prostor velmi složité. Neobsazenost je rekordně nízká a pozemků pro výstavbu nových prostor je nedostatek. Vzniká tak tlak na cenu nájmů. Situace je uvolněnější v regionech, které nebyly historicky tak poptávané a trh průmyslových nemovitostí je v nich méně rozvinutý. Nejatraktivnější z pohledu nabídky prostor je v současnosti nepochybně Moravskoslezský region, kde je k dispozici k dodání v relativně krátkém časovém horizontu téměř 1 milionu metrů čtverečních průmyslových ploch.

 
Z jakých oborů poptávají firmy nejvíc, které potřebují rozšiřovat prostory?

Lukáš Svobodník: Na trhu jsou nejaktivnější 3 tradiční tahouni:

  1. E-commerce – přesun nákupů online je nyní trend, který posiluje a tržby e-shopu každoročně rostou. Dochází k ústupu retailu a nárůstu online
  2. 3pl operátoři – vzhledem ke strategickému umístění ČR v srdci Evropy, co se týče dodavatelského řetězce a distribučních sítí, je sposta průmyslových ploch obsazena těmito nájemci
  3. Automobilový průmysl – nárůst elektromobility je také hybatelem tohoto sektoru. Vstupujeme do fáze, kde elektromobilita znamená potřebu nových výrobních ploch

Je ve výstavbě dostatek nových výrobních hal a skladů, které by (nejen) v dotyčných regionech poptávku uspokojily?

Lukáš Svobodník: Obecně můžeme říct že ne. Chybí povolené pozemky. Brownfieldy jsou komplikované a povolovací procesy trvají déle.

Výrobní haly se vždy staví pro konkrétního klienta na zakázku, ať už do nájmu nebo do vlastnictví – výrobní haly nelze stavět spekulativně, vzhledem k tomu že takovou stavbu nelze povolit pro dopředu neznámý provoz.

Spekulativní výstavba se objevuje pouze v místech s vysokou poptávkou a v období kdy je tržní prostředí málo rizikové. 

 

Jak se aktuálně na výstavbě komerčních nemovitostí projevují problémy v dodavatelských řetězcích, nedostatek a zdražování materiálu?

Můžeme potvrdit, že zdražování stavebních materiálů je častým tématem při dohodách o výstavbě. Vyjednávání nájemních podmínek a dodání projektu na míru je dlouhý process trvající několik měsíců a pokud dojde během jednání k navýšení cen, je to vždy komplikace avšak dodavatelé jsou na to již dopředu připraveni a jsou schopni navýšení do jisté míry absorbovat

 
Je v Česku dostatek vhodných pozemků pro novou výstavbu? V minulosti bylo časté, že v některých regionech se novým tzv. "krabicím" v okolí měst a spojenou zvýšenou dopravou brání a je to i politické téma...

Lukáš Svobodník: Je to nešťastné téma. Nikdo nechce krabice, ale každý chce práci a rychle dostupné zboží. Vypadá to, že si nikdo neuvědomuje, že zdravým tahounem každé ekonomiky je výroba, a ta se těžko umísťuje do kancelářských prostor. Je obtížnější obhájit umístění výrobní haly do lokalit, kde je nezaměstnanost pouze pár procent, a to je v podstatě všude v ČR.

 
Jak se mění požadavky na průmyslové nebo logistické nemovitosti v souvislosti s aktuálním důrazem na ekologickou úspornost, elektromobilitu, případně automatizaci a robotizaci a další nové technologie?

Lukáš Svobodník: Udržitelnost budov je určitě čím dál větší téma. Kdysi jsme jí vnímali spíše jako něco, co "by se mělo", ale vzhledem k nákladům to nebylo snadno realizovatelné. Dnes jsou již často firmy tlačeny svými partnery, zákazníky či odběrateli do udržitelnosti a uhlíkové neutrality. Pokud automobilka potřebuje snížit uhlíkovou stopu, deleguje potřebu snížení uhlíkové stopy na své dodavatele a žádá to jako podmínku účasti ve výběrovém řízení. Chce-li se dodavatel účastnit, nezbývá než trvat při zadání stavby na prvcích udržitelnosti. Tak vzniká trend, který se postupně stává standardem.