Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Strategické plánování pracovního prostředí

alt=""

Co dělají německé společnosti jinak? Jak se současné změny v našem způsobu práce odrazí ve strategii plánování kancelářských prostor a co se nás firmy nejvíc ptají? Na tyto a další otázky odpovídá Jana Vlková, ředitelka oddělení Workplace Advisory.

 

  • Jakou strategii volí dnes společnosti ohledně zvýšené neobsazenosti svých kanceláří?

Společnosti budou v roce 2021 přistupovat ke konsolidaci kancelářských prostor, budou zvažovat, jak své kanceláře nadále používat, jaká bude role pracovního prostředí v kancelářích. To znamená, budou strategicky plánovat, jak bude vypadat místo pro setkávání zaměstnanců, místo pro sdílení informací, místo vybavené technologiemi, které si domů pro práci nepořídíme atd. Kanceláře zůstanou v každém případě nositelem firemní kultury. Proto je důležité, aby si společnosti vytvořily dlohodobě udržitelné řešení, které však bude odpovídat posunu v tom, jakým stylem jejich zaměstnanci pracují. Společnosti hledají správné řešení prostřednictvím vlastních analýz, ale také prostřednictvím konzultačních firem.

  • Existují rozdíly v plánování českých firem a těch zahraničních?

Například německá firma si na analýzu pracovního prostředí a vytvoření nové koncepce najme konzultanta, který jí vše na základě svých zkušeností vytvoří a podle tohoto manuálu pak firma postupuje. České firmy mají tendenci si taková řešení vytvářet bez odborné konzultace nebo pouze s pomocí architekta a dodavatele nábytku. A takové řešení často neodpovídá reálné potřebě firmy a jejích zaměstnanců a stává se tak dodatečným nákladem, který nemá pozitivní dopad na produktivitu firmy a spokojenost zaměstnanců. Kvalitní design a technologické vybavení se stává standardem požadovaným zaměstnanci a pro mnohé menší firmy může být v této situaci efektivnější varianta pronajmout si kanceláře v některém z co-workingových center nebo center servisovaných kanceláří. Zde najdou kvalitní zázemí při zachování potřebné flexibility pronajatých prostor.

  • Co se nejvíc mění na dynamice práce a jak se firmám daří řešit změny spojené s pracovním prostředím?

V současné době, kdy nadále pokračují restrikce spojené s masivním využitím práce z domova, mají společnosti pouze omezené možnosti, jak realizovat a ověřit efektivitu navrhovaných změn ve využití svých kancelářských prostor. Nicméně jednoznačně se změnil pohled na vzdálenou práci a její využití zůstane standardem i v budoucích letech. Větší flexibilita pracovního prostředí včetně sdílení pracovních míst je postupně zvažovaná většinou firem s administrativním provozem.

  • Jak společnosti bojují proti klesající produktivitě?

V situaci, kdy zaměstnanci dlouhodobě pracují vzdáleně a nemají možnost se osobně potkávat a spolupracovat, je důležitá manažerská práce s jednotlivými zaměstnanci nebo s menší skupinou kolegů s cílem podpořit sounáležitost zaměstnance s firmou. Aktuální zkušenosti s velkými online townhall setkáními celé firmy ukazují, že takové setkání jsou velmi důležité. Nicméně ještě zásadnější je posléze navázat na komunikaci menšími schůzkami, kde si zaměstnanec může se svým manažerem probrat své obavy, očekávání a pracovní nebo i osobní situaci. V současné době není pro zaměstnance nic zásadnějšího než pocit, že je pro firmu důležitý a jeho manažer a firma si jeho práce váží. Firmy by měly vědět, jak chtějí jejich zaměstnanci do budoucna individuálně využívat vzdálenou práci, jak se cítí produktivní při práci z domova, jak vnímají vzdálené řízení managementem, jak se mění jejich pocit spojení s firmou při dlouhodobé práci z domova. To vše má a bude mít dopad na jejich individuální a posléze týmovou produktivitu.

  • Co se nás společnosti nejčastěji ptají?

Firmy teď zvažují, jak budou opatření zavedená v návaznosti na COVID-19 – vzdálená práce, sociální odstup, hygienická opatření, dezinfekce, digitalizace – pokračovat v budoucnosti. Jaký vliv budou mít tyto faktory na využití kanceláří. Vzdálená práce znamená menší potřebu kanceláří a naopak sociální odstup má dopad na rozvolnění kanceláří a s tím spojenou větší používanou plochu. To je největší otázka vedení všech firem - kolik kanceláří budeme v budoucnosti potřebovat a jaký bude vlastně jejich účel?  V novém online nástroji Workplace Expertsi prostřednictvím zadání různých parametrů společnost zdarma může zjistit svůj první náhled na nové uspořádání svých pracovních postor.Model se tvoří podle vložených odpovědí na základní otázky týkající se velikosti a provozu firmy, firemní kultury a budoucích očekávání firmy na funkci kanceláří. Aplikace pakdokáže firmě doporučit alternativní návrhy řešení kancelářského prostředí.Tyto návrhymůžeme posléze detailně analyzovat a nastavit společně s našimi konzultanty oddělení Workplace Advisory.


Related Experts

Jana Vlkova

Director | Head of Workplace Advisory

Prague

V srpnu 2019 byla Jana jmenována ředitelkou Workplace Advisory. V této pozici má na starosti služby uživatelům kanceláří, kde jsou kombinovány analýzy pracovního prostředí s plánováním kanceláří z hlediska designu a prostorového uspořádání (space planningy) a jejich následná realizace včetně change managementu. Mezi jejími klienty jsou velké korporace jako Microsoft, UniCredit Bank nebo SAP Concur. Její tým úzce spolupracuje s oddělením Office Agency, abychom naše klienty podpořili v celém procesu realizace nových kancelářských prostor. Jana nastoupila do Colliers v roce 2012 a má 20 let zkušeností na českém trhu kancelářských nemovitostí, čímž patří k jedněm z nejvíce zkušených profesionálů na trhu nemovitostí v České republice.

Předtím než nastoupila do Colliers, pracovala jako Managing Director společnosti Bank Austria Real Invest Asset Management CR, kde byla zodpovědná za asset management portfolia nemovitostí pro nemovitostní fond Real Invest Europe Investment Fund a také externího klienta, společnosti Pramerica Real Estate Investors. Celkem měla na starosti 9 nemovitostí  v České a Slovenské republice v celkové hodnotě více než 200 mil. EUR a s pronajímatelnou plochou přesahující 100 000 m2.

Zobrazit odborníka