Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Mohou se průmyslový developer a samospráva vůbec někdy dohodnout?

Spoluprace_Hero

Co patří mezi hlavní předpoklady či zásady úspěšné spolupráce mezi průmyslovým developerem a místní samosprávou, Jaké jsou v rámci této spolupráce hlavní úkoly průmyslového developera a jaké úkoly či kompetence jsou na straně samosprávy? Více informací ve článku.

Co patří z vašeho pohledu mezi hlavní předpoklady či zásady úspěšné spolupráce mezi průmyslovým developerem a místní samosprávou? (V čem naopak případně někdy spolupráce „vázne“?)

 

Předpokladem navázání úspěšné spolupráce je především ochota obou stran jednat a konstruktivně řešit požadavky jedné či druhé strany. Je samozřejmě důležité najít rovnováhu mezi zájmy klienta, kterého zastupuje developer, a obyvatel, které reprezentuje místní samospráva. Pokud jsou z jakéhokoliv důvody požadavky jedné ze stran nerealistické, velmi často dochází k průtahům jednání a zdržení projektu. Obě strany by tedy měly být schopné vytvořit si manévrovací prostor pro případné ústupky, které však ve finále mohou být ku prospěchu věci a obě strany díky nim mohou jen získat.

 

 

Jaké jsou v rámci této spolupráce hlavní úkoly průmyslového developera a jaké úkoly či kompetence jsou na straně samosprávy?

 

Developer potřebuje do určité míry „přesvědčit“ místní samosprávu, že projekt, který jim přináší, představuje přínos pro obec a její obyvatele, ať už se jedná o tvorbu nových pracovních míst, více peněz do obecního rozpočtu (tento bod je však velmi problematický, v poslední době probíhá na trhu diskuze o tom, že místní samosprávy by měly z umístění projektu v jejich katastrech profitovat více), zviditelnění obce na mapě a případná další přidaná hodnota.

 

Místní samospráva na druhou stranu musí dbát na to, aby umístění projektu do obce nezhoršilo kvalitu života v ní a nepřiměřeně nezatížilo infrastrukturu. Pro samosprávu samozřejmě existuje celá řada možností, jak mít ze situace užitek – známe například případy, kdy developer přislíbí, že se stavbou projektu zmodernizuje například část inženýrských sítí či dopravní infrastrukturu.

 

 

Co by podle vás pomohlo k (ještě) lepší spolupráci mezi průmyslovými developery a místními samosprávami v ČR?

 

Zjednodušení administrativních procesů spojených s vydáváním potřebných povolení a dokumentů a jasnější rozdělení kompetencí zainteresovaných úřadů a správních orgánů.

Přínosné pro obě strany pak bude v případě úspěšné realizace projektu vybudovat dlouhodobé partnerství, v němž bude i po plném využití pozemků pro výstavbu prostor pro zapojení developera/investora do zkvalitňování například společensko-kulturního života v obci.


Related Experts

Lukas Svobodnik

Senior Associate | Czech

Prague

I joined Colliers Industrial team in July 2014. I am pleased to have been given the opportunity to represent this company. My primary aim is to find comprehensive commercial real estate solutions for both the tenants and landlords and contribute this way to their successful and prosperous business going forward.

Zobrazit odborníka