Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Mohou se průmyslový developer a samospráva vůbec někdy dohodnout?

Spoluprace_Hero

Co patří mezi hlavní předpoklady či zásady úspěšné spolupráce mezi průmyslovým developerem a místní samosprávou, Jaké jsou v rámci této spolupráce hlavní úkoly průmyslového developera a jaké úkoly či kompetence jsou na straně samosprávy? Více informací ve článku.

Co patří z vašeho pohledu mezi hlavní předpoklady či zásady úspěšné spolupráce mezi průmyslovým developerem a místní samosprávou? (V čem naopak případně někdy spolupráce „vázne“?)

 

Předpokladem navázání úspěšné spolupráce je především ochota obou stran jednat a konstruktivně řešit požadavky jedné či druhé strany. Je samozřejmě důležité najít rovnováhu mezi zájmy klienta, kterého zastupuje developer, a obyvatel, které reprezentuje místní samospráva. Pokud jsou z jakéhokoliv důvody požadavky jedné ze stran nerealistické, velmi často dochází k průtahům jednání a zdržení projektu. Obě strany by tedy měly být schopné vytvořit si manévrovací prostor pro případné ústupky, které však ve finále mohou být ku prospěchu věci a obě strany díky nim mohou jen získat.

 

 

Jaké jsou v rámci této spolupráce hlavní úkoly průmyslového developera a jaké úkoly či kompetence jsou na straně samosprávy?

 

Developer potřebuje do určité míry „přesvědčit“ místní samosprávu, že projekt, který jim přináší, představuje přínos pro obec a její obyvatele, ať už se jedná o tvorbu nových pracovních míst, více peněz do obecního rozpočtu (tento bod je však velmi problematický, v poslední době probíhá na trhu diskuze o tom, že místní samosprávy by měly z umístění projektu v jejich katastrech profitovat více), zviditelnění obce na mapě a případná další přidaná hodnota.

 

Místní samospráva na druhou stranu musí dbát na to, aby umístění projektu do obce nezhoršilo kvalitu života v ní a nepřiměřeně nezatížilo infrastrukturu. Pro samosprávu samozřejmě existuje celá řada možností, jak mít ze situace užitek – známe například případy, kdy developer přislíbí, že se stavbou projektu zmodernizuje například část inženýrských sítí či dopravní infrastrukturu.

 

 

Co by podle vás pomohlo k (ještě) lepší spolupráci mezi průmyslovými developery a místními samosprávami v ČR?

 

Zjednodušení administrativních procesů spojených s vydáváním potřebných povolení a dokumentů a jasnější rozdělení kompetencí zainteresovaných úřadů a správních orgánů.

Přínosné pro obě strany pak bude v případě úspěšné realizace projektu vybudovat dlouhodobé partnerství, v němž bude i po plném využití pozemků pro výstavbu prostor pro zapojení developera/investora do zkvalitňování například společensko-kulturního života v obci.