Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Obchodní centra navzdory pandemii

shopping mall hero

Do jaké míry ovlivnila pandemie výstavbu a investice do maloobchodních center v České republice? O tom, zda-li je situace v ČR srovnatelná se západní Evropou a jak se to odrazilo na výši nájmů, mluví Andy Thompson, ředitel investičního oddělení a Josef Stanko, analytik pro průzkum trhu pro ČR.

Jaký objem maloobchodních prostor v OC je momentálně v ČR v přípravě? Můžete jmenovat konkrétní projekty s plánovaným dokončením v tomto a příštím roce?

 

Josef Stanko: “Dá se říci, že aktuální maloobchodní projekty jsou spíše zaměřeny na rekonstrukce stávajících objektů (OC Háje či OC Řepy) či jsou jako součást větších víceúčelových staveb, napříkla nedávno dokončená Bořislavka.”

  

Jak moc pandemie ovlivnila rozjeté projekty tohoto typu, došlo tam k významnějšímu útlumu? Musely se nějaké z nich rušit, odkládat? Ustupuje development klasických OC budování retail parků? 

 

Josef Stanko: "Retail parky se obecně ukázaly jako překvapivý vítěz pandemie. Jejich oblíbenost v regionech napříč celou republikou, kdy byly téměř bez omezení schopny fungovat a nabízet zákazníkům základní potřeby, je neoddiskutovatelná. Saturace trhu obchodními centry je aktuálně v Česku na dobré úrovni a většina větších měst již svá centra má. Oproti tomu retail parky obstojí i v daleko menších městech a tak je pro jejich development stále dost prostoru, zejména ve spojení s food-retailery.”

 

Je stále v ČR viditelný trend z období před pandemie, kdy na rozdíl od západní Evropy, kde jsou nákupní centra spíš na ústupu, tak v tuzemsku naopak přibývají? Na západě se tak děje zejména v souvislosti s rozvojem e-commerce, nepřinesla pandemie tento trend i do ČR?

 

Josef Stanko: "Neřekl bych, že obchodních center v posledních letech nějak markantně přibylo. Největší boom, co se týče výstavby nových center, je již několik let za námi a současný rozvoj obchodních center bych nazval spíše stagnací či mírným růstem. Nicméně centra se budou muset současné situaci s nárůstem e-commerce přizpůsobit, pokusit se upravit mix nájemců aby zůstaly atraktivní i pro fyzický maloobchod či upravit prostory tak, aby vycházely vstříc posledním trendům. Toto se ukázalo už v roce 2020, kdy několik center využilo lockdown k rekonstrukcím.”

  

Andy Thompson: “Myslím, že dopad elektronického obchodování na nákupní centra je dobře doložen, a rozhodně se to neomezuje pouze na W.Europe nebo USA. Maloobchod je řízen okolními (spádovými) oblastmi a kupní silou. Jedním z rozdílů mezi W.Europe a CEE v posledních letech je růst reálných mezd (po inflaci), který je v zemích střední a východní Evropy silný a očekává se, že tyto ekonomiky zůstanou dynamické a že tento trend bude ještě možné určit. Všechna centra se však budou muset neustále přizpůsobovat mnoha výzvám a  příležitostem, např. elektronický obchod, změna nájemců, změna požadavků na využití ve volném čase, změny související s prací z domova i změny v spádových oblastech, výdajové síle a konkurenci. Toto odvětví nikdy nespí. Elektornické obchodování mělo - a bude mít – dopad i na obchodní centra. Jak je uvedeno výše, všechna centra se budou muset neustále přemisťovat v reakci na tyto výzvy. Je zřejmé, že mnoho maloobchodníků chce mít kamennou prodejnu a zároveň být přítomní online. Jedním z řešení, která pomohou zmírnit dopad e-comerce na prodej v obchodech, bude připojení či přiřazení on-line prodeje k těmto jednotlivým obchodům.”

 

Jak jsou na tom česká OC v posledních měsících s návštěvností a obsazeností? Jsou zde nějaká regionální specifika?

  

Josef Stanko: "Subjektivně lze vidět v některých centrech více uzavřených jednotek, což ale nemusí souviset konkrétně s pandemií, ale i se špatnou situací nájemců už před ní. Spíše než regionální specifika bych řekl, že závisí na konkrétní cílové skupině daného centra. Centra zaměřená na módu a turismus strádala. Naopak centra umístěná v rezidenčních oblastech a zaměřená více na služby a každodenní nakupování si mohla dokonce polepšit.”

 

Ovlivnila pandemie výši nájmů prostor v OC?

  

Josef Stanko: "Majitelé řešili spíše slevy na nájemném, aby si udrželi nájemce. Pro přilákání nových se začaly více nabízet tzv. step-renty, tedy postupné zvyšování nájemného. Cílová částka, na kterou si majitelé své prostory cení, však zůstala spíše stejná.”

 

Došlo s koncem vládních podpůrných programů k výraznějšímu nárůstu neschopnosti nájemců platit nájmy v OC? Nakolik docházelo během druhé a třetí vlny (a po ní) k vypovídání nájemních smluv v českých OC?

 

Josef Stanko: "Většina pronajímatelů OC si určitě chtěla nájemce zejména udržet a k vypovězení smluv přistoupily až v nejzazším případě, jako například u diskutovaného krachu značky Pietro Filipi. Česká populace určitě na centra nezanevřela a návštěvnost po otevření obchodů to potvrdila. Dokazuje to i vstup několika nových značek na český trh.”

 

Objevují se v ČR extrémní případy, že by se prostory v OC přestavovaly na jiné využití než je maloobchod? (např. v USA se pár OC mění na bytové domy) Je možné, že někteří provozovatelé k obdobnému radikálnímu řešení v blízké budoucnosti přistoupí?

 

Josef Stanko: “O podobném extrémním případu nevím. Ohledně stávajících center si to nemyslím. Je ale určitě možné, že některé projekty na přestavbu či rozšíření center mohou doznat změn oproti původním plánům.”


Related Experts

Josef Stanko

Senior Research Analyst | Czech

Prague

Pro Colliers jsem začal pracovat v březnu roku 2019 jako součást týmu pronájmu kanceláří. Během několika měsíců jsem se zapojil do několika úspěšných transakcí týmu. Na konci roku 2019 jsem využil příležitosti a rozhodl se přejít do oddělení průzkumu trhu na místo analytika. Na této pozici využívám zejména svou zvědavost a snahu o přesnost. Jde také o novou profesní výzvu, kde jsem postaven před zcela novou škálu úkolů.

Můj první krok v kariéře komerčních nemovitostí byl v roce 2013 se společností PSN. Lokální developer, který má ale záběr v rezidenčním, kancelářském, maloobchodním i skladovém trhu. Díky tomu jsem byl během několika let vzájemné spolupráce získat mnoho zkušeností a postupem času přijmout i pozici manažera pronájmů obchodního domu Kotva.

Těsně před prací v Colliers jsem pracoval pro společnost Tesco Stores jako manažer pronájmů obchodních center. Moje zodpovědnost byla vyhledat a získat nové nájemce do obchodních center, které Tesco v té době vlastnilo v Praze, Ostravě, Opavě, Plzni a Karlových Varech.

Před kariérou v nemovitostech jsem pracoval pro několik společností, které se zabývají projekcí a technickou stránkou staveb.

Zobrazit odborníka