Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Průmyslové a investiční týmy v Colliers Czech Republic nově vede Mark Richardson

1536x1040 Mark HERO resized

To nejlepší ze dvou světů

Colliers Czech Republic neustále přizpůsobuje své podnikání tak, aby vyhovovalo současným i budoucím potřebám. Doba po pandemii přinesla mnoho změn, které na jedné straně formují požadavky a očekávání klientů a na straně druhé vyžadují také lepší nástroje a zdroje.

V souvislosti s tím byl od února nově jmenován Mark Richardson, aby vedl jak průmyslový, tak investiční tým Colliers Česká republika.

Mark Richardson není na českém trhu ani v regionu střední a východní Evropy žádným nováčkem, svou kariéru zde zahájil zhruba před dvaceti lety v pražské pobočce C&W jako vedoucí oddělení kapitálových trhů, poté přešel na pozici ředitele Pradery, společnosti pro správu retailových investic, kde dohlížel především na region střední a východní Evropy, následně se připojil k investičnímu týmu Colliers v Polsku a poté se vrátil zpět do Colliers v Praze.

Těším se, že budu moci navázat na nedávné úspěchy a silné stránky týmu Colliers a uspokojit rostoucí zájem našich klientů a investorů o kvalitní poradenství v tomto stále dynamickém a konkurenčním odvětví realitního trhu," říká Mark Richardson, vedoucí oddělení průmyslových a investičních nemovitostí společnosti Colliers Czech.

Tuto změnu vnímáme jako krok vpřed k zajištění co nejužší a nejkoordinovanější spolupráce obou oddělení, zejména tam, kde v posledních dvou letech pozorujeme větší synergii a společné zájmy mezi průmyslovým/skladovým a investičním byznysem. Díky reorganizaci budeme efektivnější a zaměříme se na budování lepšího a cíleného klientského servisu,“ říká Tewfik Sabongui, Managing Partner ve společnosti Colliers Czech.


Related Experts

Aneta Jezkova

Director of Marketing | Czech

Prague

Marketing professional with 5 years of marketing experience. Skilled at creating creative content for presentations, catalogs, brochures, newsletters, and a variety of business materials. Aneta has proficient understanding of social media and its role in building brand awareness and garnering positive media publicity. She is also responsible for organizing company conferences, trade shows, and other major events, planning event from start to finish according to requirements, target audience and objectives. Aneta is passionate photographer and videographer. 

        Zobrazit odborníka