Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Nové pracovní prostředí po COVIDu-19 podle 4000 respondentů

Nejnovější zpráva společnosti Colliers: „Vytváříme nové pracovní prostředí po COVIDu-19“ (“Developing the post-COVID-19 Workplace”), která navazuje na náš předchozí průzkum z roku 2020, analyzovala odpovědi 4 000 respondentů z celého světa, která nám poskytli prostřednictvím bezplatného online nástroje Workplace Expert.

Nejnovější zpráva společnosti Colliers: Vytváříme nové pracovní prostředí po COVIDu-19“ (“Developing the post-COVID-19 Workplace”), která navazuje na náš předchozí průzkum z roku 2020, analyzovala odpovědi 4 000 respondentů z celého světa, která nám poskytli prostřednictvím bezplatného online nástroje Workplace Expert.

Součástí návodu na vytvoření základních parametrů nového pracovního prostředí, který Workplace Expert zpracovává, jsou otázky na cíle společnosti, roli kanceláří v budoucnosti, do jaké míry je důležitý branding v pracovním prostředí a další charakteristiky, které mohou mít vliv na budoucnost kanceláří firmy.

„Prostřednictvím našeho nového nástroje Workplace Expert mapujeme aktuální trendy, preference a potřeby uživatelů kancelářských prostor,“ řekla Jana Vlková, ředitelka oddělení Workplace Advisory. „Většina společností v současné době ještě stále tvoří nebo testuje nové pracovní prostředí po Covidu-19 a výsledné řešení bude nastavováno v druhé polovině roku 2021 podle aktuální situace. Nicméně již dnes je zřetelné, že cílem nových pracovních prostor bude zdraví zaměstnanců, inovace a pokračování ve flexibilitě práce i do budoucnosti.“

Srovnání podle odvětví a zemí

Zjistili jsme rozdíly v odvětvích: Veřejný a dopravní a logistický sektor plánují své budoucí požadavky na pracovní prostředí v návaznosti na preferenci zaměstnanců trávit větší podíl pracovního času v kanceláři (> 68%), zatímco zaměstnanci společností z odvětví maloobchodu, profesionálních služeb, energetiky a automobilového průmyslu chtějí pracovat v kanceláři v mnohem menší míře (> 50%), protože zaměstnanci těchto sektorů upřednostňují práci na dálku.

Česká republika má relativně vysoký podíl preferencí pro práci z domova ve srovnání s celou Evropou (49%)

• Velká Británie a Německo vynikají relativně vysokou preferencí pro práci z kanceláří u klientů a obchodních partnerů (23%, respektive 20%)

 

Vnímáme 3 různé typy strategických přístupů na pracovišti:

1) Plánování a adaptace prostředí, než se lidé začnou do kanceláře vracet

2) Tvorba pilotního projektu, testování a přizpůsobení se

3) Počkat, zhodnotit a poučit se

V naší zprávě jsme zkoumali výhody a nevýhody každého z těchto scénářů.

 

Univerzální řešení pro všechny společnosti neexistuje.

Typické nastavení kancelářského pracoviště před a po pandemií COVID-19:

 

Před-COVIDové pracoviště

Post-COVIDové pracoviště

 

Většina společností měla prostory pro týmovou práci / pracovní místa, která sloužila jako týmová základna - často to byla fixní plocha na jednotlivých patrech.

 

Většina pracovišť určených jednotlivým aktivitám byla navržena tak, aby tyto činnosti lidem usnadňovala, např. telefonní budky, konferenční místnosti, místnosti pro soustředěnou práci.

 

Individuální práce, pokud je to možné, bude probíhat z domova nebo z konkrétně přidělených zon (např. místnosti na soustředěnou práci, prostor knihovny).

 

Spolupráce v týmu bude prováděna v prostorách určených a přizpůsobených těmto aktivitám v (částečně) otevřeném prostoru.

Společnosti byly často konfrontovány s neustálými modernizacemi, aby bylo zajištěno, že pracoviště zůstane v souladu s měnícími se potřebami společnosti .

Nábytek a vybavení jsou variabilní.

Všechna nastavení jsou multifunkční a funkce různých sekcí kanceláře se mohou v průběhu času měnit, např. Uzavřená kancelář může být v jednu chvíli prostorem pro soustředěnou práci, a v jiné části dne může fungovat jako prostor umožňující hybridní setkání a v dalším okamžiku sloužit celofiremní poradě.

Ke změně vzhledu lze použít technologie jako dynamické osvětlení a videostěny / projekce.

 

 

Ve řízení obsazenosti kanceláří vidíme 3 různé typy přístupů:

 

1) Individuální rozhodnutí - organizace nechají rozhodnutí, kdy pracovat na dálku, zcela na jednotlivých zamětnancích

2) Rozhodnutí týmu - rozhodnutí o využití vzdálené práce je na úrovni týmu z důvodu vzájemné koordinace

3) Rozhodnutí organizace – plošný direktivní přístup ze strany firmy k využití vzdálené práce, který vyžaduje strukturovanou přítomnost na pracovišti

 

V naší zprávě jsme vyhodnotili výhody a nevýhody každého z nich.

 

Ze zpětné vazby našich klientů vnímáme nová témata v transformaci pracoviště

- Nárůst využití rezervačních aplikací s platformami pro analýzu obsazenosti kanceláří, mapování úrovní obsazenosti a získávání informací o aktuální dostupnosti prostor

- V budoucnu bude pravděpodobně používána prediktivní a dynamická analýza k navrhování pracovních pozic nebo kancelářských prostor v návaznosti na předchozí pracovní vzorce

- Zlepšení reálné zkušenosti při hybridních schůzkách, kdy velký důraz bude kladen na aktivní zapojení účastníků hybridních schůzek, kteří jsou vzdáleně připojeni, aby se odstranila potenciální nerovnováha ve spolupráci a podpořila se komunikace směrem ke vzdáleně připojeným lidem. Kolegové, kteří jsou spolu v místnosti mají tendenci spolu více komunikovat a vzdáleně připojení pak nemohou být aktivními účastníky schůzek. Firmy testují různá řešení, např. nainstalovat více kamer nebo digitální tabule

- Méně pracovních míst na počet zaměstnanců (na hlavu), více místa pro pracovní místo - většina společností v procesu transformace snižuje počet pracovních míst v průměru o 20–40%, ale zároveň ponechává odpovídající poměr kancelářských prostor pro podpůrná místa a tím vytváří méně zaplněné kanceláře a zvyšuje podíl užívané plochy na jedno pracovní místo

- Zvýšení využité plochy pro uzavřené a polouzavřené kanceláře jako místo pro snadnou realizaci většího počtu virtuálních a hybridních schůzek

- Prostory se stávají více kolaborativními; i když jsou kanceláře stále místem pro kombinaci individuálních a týmových aktivit; post-COVIDové pracoviště vykazuje alokaci 20-40% prostor nastavených pro individuální práci a 60-80% pro týmovou spolupráci

- Flexibilní alokace týmové základny – organizace se snaží motivovat zaměstnance k tomu, aby se pohybovali i v rámci jiných částí kanceláří a využívali celé prostory a tím navýšili počet neformálních setkávání a neplánované spolupráce, což podporuje inovativní a kreativní řešení pracovních úkolů.

Víc podrobností a grafy z našich průzkumů trhu najdete v přiložené zprávě Developing post-COVID Workplace.

V případě, že se chcete dovědět víc o nové dynamice firemních pracovišť, velikosti a funkčnosti českých kanceláří a budoucím dopadu těchto změn na trh komerčních nemovitostí, vyzkoušejte náš bezplatný nástroj Workplace Expert i Vy a neváhejte se prosím obrátit na Janu Vlkovou, ředitelku oddělení Workplace Advisory nebo Petra Žalského, ředitele kancelářského oddělení.


Related Experts

Jana Vlkova

Director | Head of Workplace Advisory

Prague

V srpnu 2019 byla Jana jmenována ředitelkou Workplace Advisory. V této pozici má na starosti služby uživatelům kanceláří, kde jsou kombinovány analýzy pracovního prostředí s plánováním kanceláří z hlediska designu a prostorového uspořádání (space planningy) a jejich následná realizace včetně change managementu. Mezi jejími klienty jsou velké korporace jako Microsoft, UniCredit Bank nebo SAP Concur. Její tým úzce spolupracuje s oddělením Office Agency, abychom naše klienty podpořili v celém procesu realizace nových kancelářských prostor. Jana nastoupila do Colliers v roce 2012 a má 20 let zkušeností na českém trhu kancelářských nemovitostí, čímž patří k jedněm z nejvíce zkušených profesionálů na trhu nemovitostí v České republice.

Předtím než nastoupila do Colliers, pracovala jako Managing Director společnosti Bank Austria Real Invest Asset Management CR, kde byla zodpovědná za asset management portfolia nemovitostí pro nemovitostní fond Real Invest Europe Investment Fund a také externího klienta, společnosti Pramerica Real Estate Investors. Celkem měla na starosti 9 nemovitostí  v České a Slovenské republice v celkové hodnotě více než 200 mil. EUR a s pronajímatelnou plochou přesahující 100 000 m2.

Zobrazit odborníka

Petr Zalsky

Partner, Director of Office Agency

Prague

Petr Zalsky is active on the Prague´s real estate market since 2001.

Petr has joined Colliers in 2018 as a Partner and Director of the office leasing department. Petr´s main responsibility is the overall operation, performance and growth of the Office Agency department including strategic planning, business development and client´s relationship. Petr also take active role in identifying potential leads, dealing with ongoing transactions and negotiation on behalf of our clients. Petr and his team offer a consultancy and advisory services to clients: investors, developers and occupiers.

Prior joining Colliers Petr was for 12 years with CA Immo (Europolis, which was acquired by CA Immo) where he was responsible for the leasing activities of the Prague´s office portfolio which represented approx. 115,000 sqm and consisted of five office buildings: Danube House, Nile House, Amazon Court, Kavci Hory Office Park and Technopark.

Zobrazit odborníka