Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Za čím stojí Colliers tým Design & Build

ZF Openmatics1536_x_1040

Vypadá to, že z názvu služby Design & Build je všechno jasné. Podle slov Ondřeje Slavíka, ředitele týmu Design & Build v Colliers a jeho kolegyně, Senior Designerky Lenky Mackové to však není tak úplně pravda. „Naše služba obsahuje kompletní balíček služeb od návrhu interiérových prostor až po jejich realizaci - a to jak kancelářských, retailových či hotelových“ vysvětluje Ondřej. „Klientům dokážeme dodat design nebo jen stavbu. Když se ale klienti rozhodnou využít celý balíček našich služeb, nepotřebují řešit nic navíc. Náš Design & Build tým zkušených designerů se postará o návrh a poté naši stavbyvedoucí i o samotnou stavbu, dohlížíme tedy na celý proces od začátku až do konce. Klienti tak nemusí shánět firmy a řešit nabídky na architekty, projektanty či generální dodavatele. To jim ušetří nejen čas na výběrových řízeních, ale i peníze,“ dodávají Ondřej s Lenkou, kteří v rozhovoru mluví o tom, jak čarují v kancelářích, co je na práci baví a také co se líbí a nelíbí společnostem, jež mění svůj pracovní prostor.

 

S čím společnostem pomáháte?

Ondřej Slavík: „Ve chvíli, kdy se klient rozhoduje, jestli zůstat nebo si vybrat nové kancelářské prostory, přicházíme my, abychom pomohli s novou kapacitní studií nebo space planem, ať už jde o úpravu stávajících prostor nebo design zbrusu nových prostor v jiné budově. Klienti často nemají na hledání kanceláří, rekonstrukci a na přestěhování čas a stěhují se na poslední chvíli. V rámci služeb Design & Build zajišťujeme pro své klienty i povolovací procesy, tzn. vyřízení stavebního povolení a následnou kolaudaci dokončených prostor. Pomůžeme klientovi určit, zda jsou pro něj vybrané prostory dostačující z hlediska kapacity, jestli je v nich dostatek místa pro zaměstnance a potřebné zasedačky a break-out zóny, nebo bude muset přistoupit k hledání větších prostor.“

Lenka Macková: „Často navazujeme na analýzu, kterou pro klienty vytváří oddělení Colliers Workplace Advisory. Ta bývá zpravidla prvním krokem naší spolupráce. V některých případech lze zpracovat i indikativní space plany pro imaginární tvary budov, kde si zkoušíme různé varianty dispozičního řešení – například jak by vypadalo pro rohovou část budovy, pro prostor s přístupem denního světla pouze z jedné strany apod.  – následně můžeme lépe nasměrovat klienta při hledání konkrétního prostoru tak, tak aby byl nejvhodnější s ohledem na jeho požadavky. I takto může vypadat začátek některých projektů.“

Znají se klienti? Vědí, co potřebují?

Lenka: „Není to vůbec pravidlem. Často nevědí, kolik mají zaměstnanců a kolik jich chodí do kanceláře. Proto ráda pracuji s Janou (pozn. Vlkovou, ředitelkou Workplace Advisory, jež poskytuje analýzu specifických potřeb pracovního prostředí klientovi na míru), protože je pak naše práce výrazně efektivnější a také celý proces tvorby space planu na míru trvá kratší dobu. Klient se o sobě mnoho dozví, především to, jak a v jakém prostředí chtějí jeho zaměstnanci fungovat. Samozřejmě za předpokladu, že vedení společnosti je nakloněné svým lidem naslouchat a jakou vizi o fungování společnosti má do budoucna. Nemusí tomu tak ale být vždy. Některé firmy mají direktivnější způsob řízení. V takovém případě je pak o něco složitější sladit požadavky.“

Jak poznáte, že klient potřebuje poradit se svou strategií pracovního prostředí?

Lenka: „Mezi naše klienty patří například společnost, jejíž podpronajaté prostory jsou kompletně rozpříčkovány na menší kanceláře a v současné době s nimi nelze jakkoliv hýbat jelikož jsou majetkem pronajímatele. Nás oslovili s prosbou o pomoc s úpravou prostoru tak, aby odpovídal současným trendům. Bylo by potřeba prostor více otevřít, vytvořit centrální lounge zónu a další potkávací prostory, nicméně příčky se nedají upravit ani zbourat. Jak s tímto naložit ? Změna je potřeba, avšak není úplně jasné, jaká přesně. Klient dále specifikoval, že pro většinu zaměstnanců bude třeba samostatné kanceláře zachovat. Při první společné obhlídce bylo zřejmé, že zadání si lehce protiřečí a cesta ke spokojenosti nebude úplně jednoduchá. Proto jsme klientovi doporučili vyzkoušet naši službu Workplace Advisory. Na základě této analýzy se zpracuje doporučení, jakou cestou by se měl klient vydat.“

Které prvky jsou v prostoru oblíbené?

Lenka: „Mohu zmínit náš projekt ZF Engineering, kde jsme do otevřeného prostoru s pracovními místy integrovali lounge zónu s „měkkým sezením“, použili kvalitní koberec s dobrou akustickou pohltivostí, se zajímavým vzorem a vytvořili menší open space prostory pro jednotlivé týmy. Poslední dobou se spolu s nárůstem sdílených pracovních míst  uvolňuje prostor pro integrování právě pro takovéto druhy sezení, které mohou sloužit jak k odpočinku, tak i ke krátkodobé práci v jiné poloze, než za standardním pracovním stolem.

Ondřej: „Zásadní je rozbít open space, ať to nezůstane jen jeden velký prostor, čehož se dá docílit např. zelení, dřevěnými či akustickými lamelami nebo nějakou lounge zónou, popř. něčím, co prostor opticky rozdělí a vytvoří relativní pocit soukromí.”

Lenka: „U dalšího klienta jsme v minulosti umístili do prostoru recepce například kmeny břízy. Realizačně to byla sice poněkud výzva, ale ve finále účel byl splněn – vnést trochu opravdové přírody do jinak sterilních kancelářských prostor. Pro jiné klienty jsme řešili například mořské akvárium nebo krb, což je v administrativní budově opravdu netradiční požadavek, který nakonec s ohledem na požární bezpečnost nemohl být realizován“

Měli jste i klienty s jasnou vizí?

Lenka: „Spíš ne. Někteří mívají konkrétnější představu, jakým směrem jít, podpořenou designovým manuálem, zejména pokud se jedná o nadnárodní společnosti. Nicméně většina našich klientů nás pouze lehce nasměruje a zbytek je pak na naší kreativitě, jak dané „téma“ dokážeme zpracovat.

Říkají vám klienti, že něco vysloveně nechtějí?

Lenka: „Ano. Poměrně často se nám stává, že klient nechce v rámci open space pracovat s přílišnou barevností, aby zaměstnanci nebyli rozptylováni, nebo nám na příkladu interiéru jiných společností přesně ukáže, co by si ve svých kancelářích opravdu nepřál. Některé společnosti naopak vědí lépe co chtějí, co se týče uspořádání, ale nemívají konkrétnější představu o materiálovém řešení, barevném pojetí nebo celkovém konceptu. Na prvních seznamovacích schůzkách vždy diskutujeme o tom, jak se chtějí ve svém pracovním prostředí cítit, jak má působit na zaměstnance, jak na příchozí návštěvy a pod. Zda se má jednat spíše o interiér, který bude evokovat domácí prostředí, nebo industriální kavárnu, případně zda preferuje minimalistické pojetí a pod. Měli jsme například klienta z oblasti IT, jehož zaměstnanci nechtěli pracovní prostor, který by je jakkoliv rozptyloval a rušil jejich soustředění na pracovní činnost. Zvolili jsme tudíž poměrně monochromatickou barevnost pouze s neobvyklých vzorem podlahové krytiny. Na druhou stranu požadovali barevné, živé a zajímavé prvky v odpočinkových prostorech, lounge zóny, kuchyně a tak dále. Následně je na mně, abych jejich požadavek vyslechla a poté zhodnotila, zanalyzovala a připravila tzv. mood board, který nastíní dvě až tři varianty barevného a materiálového řešení, na jejichž základě  poté společně s klientem vybereme nejvhodnější a ten následně detailně rozpracujeme. Na dalších schůzkách pak představíme vizualizace prostor doplněné v některých případech i krátkou „virtuální prohlídkou“.  Spolu s tímto diskutujeme konkrétní vzorky materiálů  zamýšlených pro povrchy podlah, stěn, stropů, pro atypické prvky atd. V momentě, kdy máme odsouhlaseno a do-specifikováno, začínáme se zpracováním technické části studie.“

Ondřej: „Společně se díváme na nové konstrukce a výkresy například podhledů. Někdo má podhledy otevřené, někde jsou standardem budovy minerální čtverce a někdy i architekt sáhne ke kombinaci různých podhledů., Všechny tyto prvky jsou pak definovány ve výkresu podhledů. Poté přemýšlíme, jak to bude v prostorech fungovat.“

Lenka: „Celkově tedy dolaďujeme s klientem, jak by vše mělo působit. Včetně vyřešení akustiky a osvětlení. Před-vybereme svítidla, rozmístíme je podle zkušeností v daných prostorách a návrh odešleme specialistům, kteří vypracují studii osvětlení tak, aby bylo vše souladu s normami“

Ondřej: „Atypický nábytek je velký kus práce, který je klíčový a může být kámen úrazu. Je potřeba detailně rozkreslit kuchyňky, vestavěné telefonní boxy, vestavěné skříňky, sezení a jiné atypické prvky. Soubor těchto výkresů a balíčků, které navazují na space planning jsou součástí architektonická studie. Po ní se naprojektují další technologie jako sprinklery, rozvody elektřiny, vzduchotechnika a další technická řešení – tuto část projektové dokumentace řešíme přes naše prověřené subdodavatele.“

Je práce s velkými a menšími klienty velmi rozdílná?

Ondřej: „Naše projekty mohou být i malé stavební nebo designové úpravy v již existujících prostorech, kde si chce klient kupříkladu jenom vytvořit nějaké zasedačky navíc, ale i projekty o rozloze několika tísíc metrů čtverečních. Všem klientům se dostane stejného přístupu.“

Změnil Covid na vaší práci něco zásadní?

Ondřej: „Změnily se především ceny a dostupnost materiálů. Zpoždění dodávek jsme zaznamenali napříč celým stavebním trhem, od podlahových krytin, přes skleněné příčky, truhlářské materiály nebo svítidla a další elektroniku, především takovou, která je závislá na čipech. Nicméně rozhodnutí klientů o použitých materiálech to navzdory vyšším cenám v našem vnímání neovlivnilo. Dnes je kolikrát situace až tak absurdní, že je to  dodavatel, kdo si může vybírat, s kým chce pracovat. Nikdo nedokáže přesně říct, dokdy bude na trhu takový nedostatek materiálů. Předpoklad je takový, že ani v prvním čtvrtletí roku 2022 se situace nezlepší. Výroba je plně vytížená a mnoho dodavatelů nemůže ani závazně potvrdit termín dodání svého díla nebo výrobku. Nám, jakožto generálnímu dodavateli staveb, tato situace opravdu komplikuje práci, jelikož se k termínu dokončení smluvně vážeme ještě před objednáním jednotlivých subdodávek. Nezbývá než doufat, že se situace brzy obrátí k lepšímu.

Co vás na vaší práci nejvíc baví?

Ondřej: „Různorodost. Řešíme kolikrát stejné věci, ale snažíme se  k nim přistupovat vždy tak, aby každý náš projekt byl unikátní. Často naše práce vyžaduje kreativitu, jak projekt zrealizovat za minimální náklady... Žádný náš projekt zkrátka není stejný.“

Lenka: „Nejdůležitější pro mne je, když je spokojený klient a mám od něho dobrou zpětnou vazbu, pak mne baví úplně celý proces. Asi nejvíce pak počáteční kreativní část, tvorba vizualizací a virtuálních průletů.  A pak samozřejmě když vidím, jak se naše představy a vize klienta přetváří do konkrétní podoby.“

 

KOLIK TRVÁ PRÁCE DESIGN AND BUILD – TIMELINE

 

  • WPA analýza a poradenství: 1-3 měsíce
  • Space planning: 1-3 týdny podle velikosti a jasnosti představy klienta
  • Designová studie: 1 a půl měsíce
  • Projektová dokumentace včetně výkazu výměr: 1 a půl měsíce
  • Fit-Out: cca 3-6 měsíců v závislosti na velikosti projektu

 

 


Related Experts

Ondrej Slavik

Director | Czech

Prague

Ondřej's primary goal as director of Design & Build is setting up the business strategies, business development and mainly the assurance of the fulfilment of the client´s requirements and standards. With more than 5 years experience delivering fit-out projects in Czech Republic Ondřej can proved his capability to deliver any kind of fit-out works. Even when Ondřej has focused his career on the Construction Management area, he also has experience as Project Manager, prove of that is the successfully delivered project for Comap company (7,500 m2). 

Prior to joining Colliers Ondřej worked at Tétris Design & Build and his responsibilities included:

- Supervising and delivering Turn Key projects including construction & M&E

- Contracting, tendering and preparing price offers including time schedules tendering and project pricing.

Prior to his joining Tétris, Ondřej worked on various residential and commercial projects e.g. Refurbishment of Visitors center of Staropramen Brewery, Villas Troja, Apartment building Salabka and Development at Řepkové pole Slivenec.

As a Design & Build Construction Manager, Ondřej has completed over 26,000 m2 of fit-out works in the last 5 years

Zobrazit odborníka

Lenka Mackova

Senior designer | Czech

Prague

Lenka  joined Colliers in November 2019 as Senior Designer. Focusing on Spaceplanning and interior design and Lenka brings to Colliers two decades of vast experience and knowhow in design and architecture.

Prior to joining Colliers Lenka worked as SENIOR DESIGNER in Tetris Design & Build from August 2013 till September 2018. Among her responsibilities were:

- Spaceplanning,

- Interior design

- Architectural studies

- Visualizations, 3D modelling

- Furniture selections

Prior to her joining Tétris Lenka worked as freelancer offering space planning and visualizations to her clients

 

Zobrazit odborníka