Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Pomáháme technologickému gigantovi orientovat se v rozmanitosti dodavatelů

Ve všech pěti stavebních projektech jsme překonali 20% srovnávací ukazatel rozmanitých výdajů našeho klienta.


Helping a tech giant navigate supplier diversity Case Study

V rámci dlouholetého odhodlání spolupracovat s historicky znevýhodněnými skupinami, zejména v důsledku rostoucí rasové nespravedlnosti a nerovnosti, chtěl tento softwarový technologický gigant podporovat větší úroveň diverzity ve své dodavatelské základně, aby odrážel globální rozmanitost svých zákazníků a komunit, kterým slouží. 

Společnost Colliers se angažovala, aby pomohla této společnosti zvýšit její rozmanité výdaje na projekty výstavby vnitřních pracovních prostor. Metriky diverzity klienta se vypočítávají na základě toho, kolik z každého dolaru vynaloženého na výstavbu připadne kvalifikované rozmanité firmě. Náš tým Occupier Services vyvinul tři jedinečné strategie rozmanitých výdajů: 

1. Partnerství: Zkontrolujeme dostupný soubor konzultantů, dodavatelů, subdodavatelů, prodejců a instalačních techniků. V rámci velkého množství rozmanitých výdajů pocházejících od generálního dodavatele a subdodavatelů, spárujeme klasické generální dodavatele s dodavateli, kteří splňují kritéria rozmanitosti.

2. Model mentor/protégé: Žádáme klasické subdodavatele, aby mentorovali subdodavatelem kteří splňují kritéria rozmanitosti, jako chráněnce a nabízíme jim příležitost pracovat s většími klienty, zlepšovat jejich procesy a kvalitu práce a zůstat konkurenceschopní.  

3. Poradce pro zadávání zakázek v rámci rozmanitosti: Ve městech, která postrádají rozmanité generální dodavatele nebo specializovanou obchodní komoru pro menšinové skupiny, najímá společnost Colliers poradce pro zadávání zakázek v rámci rozmanitosti se znalostmi místní komunity, aby identifikoval rozmanité subdodavatele.  

U všech pěti projektů jsme výrazně překonali 20% srovnávací ukazatel rozmanitých výdajů na bodovací kartě našeho klienta. Našemu klientovi také tímto pomáháme rozšířit skupinu společností, se kterými může v budoucnu spolupracovat. 

Klienta podporujeme i jako makléři při jednání o pronájmu. Vzhledem k tomu, že rozmanitost je klíčovou součástí nabídek, spolupracujeme s firmami a přidělujeme jim část práce i provizí.