Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Vytváření přirozeného prostředí na střechách, aby se včelám dařilo

Společnost Colliers adoptovala 1,5 milionu včel, které opylovaly 226 čtverečních mil zahrad.


Creating rooftop habitats for bees to thrive

Od roku 2018 si OSN každý rok připomíná Světový den včel, aby zvýšila povědomí o důležitosti včel a včelařství. Kromě toho, že jsou klíčovými opylovači, jsou včely klíčovými hráči v ochraně životního prostředí a zmírňování změny klimatu. 

Colliers v několika zemích přeměňuje střechy na opylovací zahrady pro včely. V Polsku jsme postavili úly na střechách těchto spravovaných budov: Spark C a Zebra Tower ve Varšavě, C200 v Gdaňsku a Dominikański ve Vratislavi. Naše největší úsilí v této oblasti přichází s partnerem Alvéole, městskou včelařskou společností, která instalovala úly na 19 budovách po celé Severní Americe. Adoptovali jsme 1,5 milionu včel, které opylovaly 226 čtverečních mil zahrad. Naše úsilí vedlo k výrobě 900 liber medu (3 000 sklenic!) – které jsou následně prodány, přičemž výtěžek věnujeme místním potravinovým bankám.

Colliers je lídrem v jednání s nájemci a ukazuje, jak taková spolupráce může vyústit ve smysluplné iniciativy v oblasti udržitelnosti. Více než 270 odborníků a nájemců Colliers bylo součástí tohoto úsilí a nájemcům byly zpřístupněny online workshopy o významu včel pro náš ekosystém.