Tým Oceňování a poradenství Colliers International v Praze byl založen v roce 2001, aby uspokojil rostoucí poptávku po profesionálních oceněních a poradenských službách. Dnes je náš tým součástí nadnárodní skupiny působící v regionu střední a východní Evropy, což nám umožňuje pokrýt požadavky našich klientů na všech dotčených trzích. Naše ocenění splňují požadavky nejvyšší kvality a jsou vypracovány v souladu s mezinárodně uznávanými profesionálními standady RICS a Mezinárodními oceňovacími standardy (IVS).     

Ocenění vyhotovujeme pro všechny druhy nemovitostí na realitním trhu a pro různé účely jako např.:

  • Financování nemovitostí
  • Finanční výkaznictví a audity
  • Nákup a prodej nemovitostí
  • Racionalizace nemovitého majetku 
  • Daňové účely
  • Nákupy a prodeje obchodních společností a joint ventures
  • Akciové trhy
  • Pojištění majetku
  • Ocenění portfolia
  • Interní účely

  

Náš zkušený a profesionální tým pravidelně oceňuje jak projekty na jednorázové bázi, tak i opakovaně rozsáhlá portfolia. Využíváme moderní technologie včetně nejnovějšího všeobecně akceptovaného softwaru, abychom byli schopni připravit ocenění, která vychází vstříc specifickým požadavkům našich klientů.

V Colliers jsme si vědomi, že nemůže existovat pouze jeden univerzální přístup, který by vyhovoval všem, a proto vždy připravujeme ocenění, která splňují individuální požadavky našich klientů a zodpodvovídají otázky týkající se jejich nemovitosti.