Přístup společnosti Colliers International ke správě majetku a nemovitostí institucionálních klientů je v našem oboru jedinečný. Identifikovali jsme detaily, které nám umožňují nemovitosti nadstandardně spravovat a maximalizovat jejich hodnotu.

Zatímco většina firem pouze vyčíslí hodnotu majetku v účetní rozvaze,  my bereme v úvahu i faktory jako je loajalita nájemce, vztah a pravidelná komunikace mezi správcem a nájemcem, zájem o další služby ze strany nájemce a nové příležitosti pro spolupráci s nájemcem, která bude výhodná pro obě strany. Tyto aspekty v průběhu času prokazatelně zvyšují hodnotu nemovitosti tím, že snižují pohyb nájemců i provozní náklady a zlepšují pověst dané budovy na trhu.

Služby našeho oddělení správy nemovitostí zahrnují především: