Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Prohlášení o přístupnosti


Společnost Colliers se zavázala zajistit digitální přístupnost pro osoby se zdravotním postižením na webech colliers.com a corporate.colliers.com. Neustále zlepšujeme prostředí pro návštěvníky stránek a uplatňujeme příslušné standardy přístupnosti.

 

Jak můžeme pomoci?

Kontaktuje nás prosím na Accessibility.Concerns@Colliers.com, pokud máte připomínky či dotazy k přístupnosti.

 

Společnost Colliers si klade za cíl odpovědět na váš dotaz ohledně přístupnosti do 3 pracovních dnů a navrhnout řešení do 10 pracovních dnů.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, můžete svůj dotaz eskalovat.

 

Naše úsilí o podporu přístupnosti

Společnost Colliers přijímá následující opatření k zajištění přístupnosti těchto webových stránek:

 

 • Navázali jsme partnerství se společností Deque Systems Inc, důvěryhodnými odborníky na přístupnost, abychom provedli audit stránek colliers.com a ověřili nápravná opatření v souladu s příslušnými pokyny pro přístupnost.
 • Jmenovali jsme pověřence pro přístupnost.
 • Našim zaměstnancům zajišťujeme průběžné školení přístupnosti.
 • Přiřazujeme jasné cíle a odpovědnosti za přístupnost.
 • U každého nového návrhu a při vývoji používáme metodu přístupnosti již od fáze návrhu.
 • A používáme metody pro formální zajištění kvality přístupnosti.

Stav shody

Pokyny pro zpřístupnění obsahu webu (WCAG) definují požadavky na návrháře a vývojáře ohledně zlepšení přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Definují tři úrovně shody: úroveň A, úroveň AA a úroveň AAA.

 

Globální stránky společnosti Colliers jsou v částečné shodě s WCAG 2.1 na úrovni AA. Částečná shoda znamená, že některé části obsahu ne zcela splňují standard přístupnosti. Viz známá omezení těchto stránek níže.

 

Shrnutí funkcí pro usnadnění přístupnosti

 • K obrázkům a dalším netextovým elementům jsou přidruženy popisné texty.
 • Součastí všech stránek jsou navigační pomůcky. Bylo zavedeno přeskočení vložených odkazů pro umožnění navigace pomocí klávesnice a pro umožnění přeskočení skupin odkazů na stránce a přeskočení přímo k hlavnímu obsahu.
 • V zájmu větší smysluplnosti připojeného textu a označení, zda se odkaz otevře v novém okně prohlížeče, byl použit atribut nadpisu.
 • Strukturální značení označující nadpisy a seznamy usnadňuje porozumění stránkám.
 • Formulářům jsou přiřazeny štítky a uživatelé čteček obrazovky mají k dispozici pokyny pro vyplnění formulářů.
 • Barvy byly navrženy, aby poskytly adekvátní kontrast.

Kompatibilita s prohlížeči a asistenční technologií

Tyto stránky byly navrženy, aby byly kompatibilní s nejrozšířenějšími webovými prohlížeči (v jejich aktuální verzi minus dvě): Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera.

 

Dne 12. ledna 2016 ukončila společnost Microsoft podporu prohlížečů Internet Explorer ve verzi nižší než IE 11 a IE 11 je poslední verzí tohoto prohlížeče. Podporujeme proto pouze Internet Explorer 11 podle našich nejlepších schopností, vzhledem ke stáří a omezením prohlížeče.

 

Starší verze výše zmíněných prohlížečů stále zobrazují naše stránky, ale očekávejte smíšené výsledky, neboť mohou interpretovat HTML, CSS a JavaScript jinak.

 

Technické specifikace

Přístupnost těchto stránek závisí na spolupráci následujících technologií s určitou kombinací webových prohlížečů a asistenčních technologií nebo pluginů nainstalovaných ve vašem počítači: HTML, WAI-ARIA, CSS, JavaScript.

 

Spoléháme na tyto technologie jako zajištění použitých standardů přístupnosti.

 

Známá omezení těchto stránek

Navzdory vynaložené snaze o zajištění přístupnosti těchto stránek se mohou vyskytnout určitá omezení. Níže je popis známých omezení.

 

Některý obsah třetích stran, jako jsou videa YouTube, Vimeo videa a Mapy Google, nemusí být zcela přístupný. Například některé akce v rámci tohoto obsahu nemusí být dostupné při pouhém používání klávesnice. Obsah třetích stran může poskytnout bohaté uživatelské prostředí, ale společnost Colliers nemá kontrolu nad funkčními prvky takového obsahu.

 

Editoři obsahu stránek společnosti Colliers jsou vyškoleni, aby přidávali co možná nejvíce funkcí pro usnadnění přístupnosti k obsahu třetích stran, jako jsou titulky či přepisy, ale nemají žádnou kontrolu nad funkčními prvky, jako jsou tlačítka či posuvníky.

 

Internet Explorer 11 nepracuje efektivně s kontrastem barev, a proto můžete při používání tohoto prohlížeče zaznamenat problémy.

 

Některé funkcí pro usnadnění přístupnosti musí být postupem času vyřazeny nebo jsou závislé na jiných funkcích, což může znamenat, že část obsahu stránek colliers.com nemusí být zatím přístupná. Pokud je například potřebný upgrade systému pro správu obsahu, mohou nastat nové problémy s přístupností, které je možné opravit až po provedení upgradu.

 

Naše metoda přístupnosti již od fáze návrhu se snaží řešit problémy, které se v průběhu času vyskytují. Pokud se však na stránkách colliers.com setkáte s technickým problémem, obraťte se prosím na nás.

 

Postup hodnocení

Společnost Colliers hodnotila přístupnost těchto stránek pomocí externího auditu a kontroly nápravných opatření společností Deque Systems, Inc.

 

Společnost Colliers také využívá formální a průběžný proces zajištění kvality od procesu návrhu, až po vývoj těchto stránek.

 

Formální schválení tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto Prohlášení o přístupnosti bylo schváleno viceprezidentem, právním zástupcem a tajemníkem společnosti.

 

Poslední aktualizace: březen 2021