Премини към основното съдържание Преминаване към долния колонтитул

Пазар на търговски площи H1 2018

Download Report
  • Регистрираният през 2017 г. инвестиционен интерес към търговските центрове продължи и през първата половина на 2018 г. с продажбата на Mall of Sofia.
  • Пазарът на модерни търговски площи в столицата се намира в зряла фаза, доказателство за това са: 
  • общото предлагане се запазва спрямо втората половина на 2017 г. – 400,660 м2;
  • търсенето продължава да е концентрирано върху утвърдените проекти (нива на заетост над 95%) и значително надвишава предлагането в тях;
  • усвоените търговски площи през периода са 9,450 м2 – 48% спад спрямо второто полугодие на 2017 г.;
  • 14% от усвоените търговски площи през периода са в резултат на вътрешно разместване на вече съществуващи наематели в търговските центрове, което затвърждава
  • тенденцията собствениците на молове да оптимизират микса от наематели с цел привличане на повече клиенти.


      

Пазар на търговски площи H1 2018

Download Report