Colliers Türkiye Proje Yönetimi Servisi olarak bizler profesyonel proje yöneticilerimizi, proje liderleri olarak değerlendiririz. Hizmetlerimizi, yatırımcılara her bir proje için yalnızca tek bir sorumluluk ve liderlik noktası oluşturarak, inisiyatif alan, projenin doğru bir şekilde, tam zamanında ve planlanan bütçe yapılmasını sağlayacak servisi sunmaktadır.
Sunulan hizmetler kapsamında;


• Tasarım ve mühendislik danışmanlığı
• Müşterinin kurum içi kaynakları ve uzmanları ile kusursuz bütünleşim
• Proaktif risk yönetimi stratejileri
• Tedarik Zinciri sisteminin kurulması ve yönetilmesi konusunda müşteri desteği


sağlanmaktadır. Projelerimiz, yeni inşaatlarla desteklenen gelişimleri ya da yenileme ve tadilat yapmayı planlayan yatırımcıları da kapsayan çok geniş bir yelpazededir.
Tam kapsamlı proje yönetimi hizmetlerine ilaveten, münferit proje servisleri ile de tesis operasyonlarınız desteklenebilmektedir. Uzmanlık alanlarımız ile her kapsamda proje için inşa edilebilirlik denetimi,  değer mühendisliği denetimleri ve imalat gözetim hizmetleri sunulmaktadır.


Tam kapsamlı hizmetlerimiz bünyesinde;


• İhale dokümanları hazırlanması ya da değerlendirilmesi
• İnşaat İşleri İzlemesi, Denetimi ve Teslimi
• Sözleşme Yönetimi ve Maliyet Kontrolleri
• Tasarım ve Mühendislik Desteği
• Test ve Devreye Alma Süreçlerinin Yerinde Yönetilmesi
• İş Programlaması, Hedef ve Performans Değerlendirmeleri
• Teknik Müşavirlik ve Kredi Kontrollük Hizmeti
• Sahada Kalite Kontrollerinin Yapılması
• Risk Yönetimi
• Stratejik Proje Danışmanlığı


servisleri sunulmaktadır.