Retailsegmentet har blivit mer specialiserat vilket gör att kunskap och kompetens behövs för att agera på marknaden. Vi på Colliers har fokus på retailmarknaden, dess utveckling och trender. Vår marknadsexpertis grundas både i vår research och vår dagliga kontakt med aktörer på marknaden. 

Inom retailsegmentet erbjuder vi: