Vi på Colliers har en lång erfarenhet av hyresrättsombildning och vi representerar alltid fastighetsägaren i hela processen, från första mötet till slutförd affär. Med en djupgående analys och prissättning, kompletterat med Colliers strukturerade försäljningsprocess, kan vi garantera högsta försäljningspris.

Då en hyresrättsombildning kan vara komplicerad, med många intressenter, är det av yttersta vikt hur affären presenteras för de presumtiva köparna. Att ha expertisen för att svara på alla frågor under ombildningsprocessen är otroligt viktigt för att fånga intresset och få de boende på banan redan vid första mötet. 

Hyresrättsombildning är inte längre ett storstadsfenomen och intresset för att äga sitt eget boende är stort i hela landet. I alla städer där det finns en fungerande bostadsrättsmarknad finns det även förutsättningar för en lyckad hyresrättsombildning.