Colliers erbjuder tjänster för alla olika typer av kommersiella fastigheter så som Kontor, Industri & logistik, Retail och Hotell. Vi arbetar även med bostadsfastigheter genom våra tjänster inom hyresrättsombildning och fastighetsförvaltning.

Vår verksamhet består idag av fyra affärsområden som tillsammans utgör ett heltäckande tjänsteutbud för kommersiella fastigheter:

  • Leasing
  • Capital Markets
  • Real Estate Management Services
  • Corporate Solutions