Tenant Representation är en tjänst för hyresgäster som behöver en professionell företrädare i lokalfrågor.

I de här uppdragen representerar våra specialiserade fastighetskonsulter helt och hållet hyresgästen och skapar tillsammans med dem en individuellt anpassad plan.

Våra fastighetskonsulter hjälper till som rådgivare i jakten på nya lokaler i befintliga fastigheter, i omförhandlingar av hyresavtal eller vid en sammanslagning av flera kontor. Vi vägleder genom urvalsprocessen och presenterar analyser av förhållanden och trender på marknaden för att identifiera de bästa lokalalternativen.