Vi förstår era frågor kring fastigheter. Som hyresgäst ställs man ibland inför stora förändringar när det gäller fastighets- och lokalfrågor. Colliers har kunskap om alla era fastighetsrelaterade frågor vare sig det gäller omlokalisering eller omförhandling. Fastighets- och lokalfrågor är ofta avgörande för verksamhetens utveckling.

Colliers tar ett samlat grepp kring alla era fastighets- och lokalfrågor så ni kan fokusera på själva verksamheten.

Hänsyn till olika marknader och trender
Lokal marknadskännedom är en självklarhet, men vi erbjuder även värdefull insikt i krav och regelverk på olika marknader. Med ett särskilt starkt nordiskt samarbete och med kontor i hela världen är vi väl rustade att hjälpa globala organisationer som står i en förändringsprocess. Vi hjälper företag med allt från enskilda fastighetsfrågor till att löpande sköta företagets fastighets- eller lokalbestånd.