Retailsegmentet har blivit mer specialiserat vilket gör att kunskap och kompetens behövs för att agera i marknaden. Colliers International fokuserar på retailmarknaden - utvecklingen och trender. Vi kan de stora kedjorna - deras efterfrågan och planer. Vår marknadsexpertis grundas både i vår research och vår dagliga kontakt med aktörer på marknaden. Detta innefattar utvecklare, arkitekter och investerare etc.

Inom retailsegmentet erbjuder vi: