Colliers har en bred kompetens inom marknaden industri & logistik och erbjuder ett specialiserat team. Våra projektledare har många års erfarenhet inom industri- och logistikområdet och är uppdaterade inom marknaden och de förhållanden som råder där.

Vi vänder oss till fastighetsbolag, familjeföretag och industriföretag och agerar rådgivare inom fastighetstransaktioner, projektuthyrning, nyetablering och fastighetsutveckling. Colliers erbjuder även ren uthyrning av produktionsytor där lokalsökare får hjälp att hitta en logistiklokal eller industrilokal som passar just deras behov. Genom att hjälpa fastighetsägare att hyra ut överytor, eller utveckla befintliga ytor, bidrar Colliers till kostnadsbesparingar.

Hemmaplan är välkänd för oss, men genom 32 kollegor i vårt logistiknätverk i Europa får vi tillgång till en bred marknadsföringskanal även på den internationella arenan.

Våra tjänster inom Industri & logistik

  • Köprådgivning vid fastighetstransaktioner
  • Säljrådgivning vid fastighetstransaktioner
  • Lokaluthyrning (vid behov att hyra lagerlokal och produktionsytor)
  • Utveckling av befintlig industri- och logistiklokal
  • Projektledning vid omlokalisering av distributionslager
  • Marknadsföring av lagerlokalen/fastigheten