Ombildningsaffären ger fastighetsägare möjlighet att realisera vinsten som uppkommer när fastigheten flyttas från en reglerad marknad, hyresmarknaden, till en oreglerad marknad, bostadsrättsmarknaden. Ombildningsaffären är i dagsläget attraktiv på grund av det låga ränteläget. Ombildningsvärdet för fastigheten är oftast mellan 20-50% högre än det som fastigheten kan betinga på den öppna marknaden.
 
Colliers jobbar med hyresrättsombildningar på större orter i hela Sverige. Det bör finnas en mogen andrahandsmarknad för bostadsrätter på orten för att en ombildning ska gå att genomföra. Vi hanterar hela ombildningsprocessen från första mötet till slutförd affär och har goda förutsättningar att lyckas då vi har stor erfarenhet av ombildningar och rekonstruktioner av bostadsrättsföreningar. Vårt unika värderingsverktyg garanterar bästa pris för fastigheten. Colliers Hyresrättsombildning arbetar aktivt och drivande och alltid med stor respekt gentemot hyresgästerna.

Läs gärna våra ombildningsrapporter som vi gjort för olika städer i Sverige.