SKILLNADEN MED OSS

Vi är företagsamma. Colliers International (NASDAQ: CIGI: TSX: CIG) är ett branschledande fastighetsbolag. Det som gör oss speciella är inte vad vi gör, utan hur vi gör det. I Colliers företagskultur uppmuntras människor att tänka annorlunda, dela goda idéer och skapa effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare. Colliers International är ledande rådgivare åt många av världens mest innovativa och framgångsrika företag.

Colliers erbjuder ett komplett utbud av fastighetstjänster till hyresgäster, ägare och investerare i alla sektorer världen över. Vi konkurrerar aldrig med kunderna utan föredrar istället att förbli det ultimata och opartiska valet för globala fastighetstjänster.

VÅRA KUNDER

Colliers kundrelationer bygger på erfarenhet och varaktigt förtroende. Vi kan bara lyckas om våra kunder gör det. Vi är ett av få företag med en verkligt global plattform och Colliers 12 000 medarbetare förenas genom styrkan att leverera tjänster sömlöst, oavsett var kunderna väljer att vara verksamma.

Colliers medarbetare söker efter orealiserad potential, utmanar sig själva att se saker annorlunda och uppnår resultat som överträffar kundernas förväntningar.

VÅRA MEDARBETARE

Colliers är ett ställe där kreativa och företagsamma människor med hög integritet väljer att göra skillnad. Colliers medarbetare är engagerade i sitt arbete, tar personligt ansvar för att nå framgång och ogillar onödig byråkrati. Allt detta är naturliga effekter av vår företagskultur.

Colliers rekryterar, utvecklar och bibehåller medarbetare som sätter kunderna i första rummet och som utmanar sig själva att erbjuda rådgivning som stöder de bästa affärsbesluten. Colliers medarbetare är framgångsrika eftersom de tycker om sitt arbete. De tar arbetet på allvar – men tar inte så allvarligt på sig själva.

VÅR STRATEGI

Colliers tillväxtstrategi tillåter oss att behålla fokus på att varje dag göra rätt saker för våra kunder, vår personal, våra aktieägare och samhället i stort.

Vi strävar efter att expandera vår verksamhet snabbare än branschens tillväxttakt, och vi ökar vår interna tillväxt genom försiktiga och strategiska förvärv som ska öka vår marknadsandel, expandera vårt utbud av tjänster och utöka vår geografiska räckvidd till gagn för både kunder och aktieägare.

VÅRA AKTIEÄGARE

I över 20 år har Colliers dokumenterade erfarenhet av att generera värde för aktieägarna resulterat i överlägsen avkastning och tillväxt i branschen. Colliers medarbetare är också i väsentlig del aktieägare i verksamheten, vilket bidrar till en ägarstolthet i allt vi gör. Inget annat globalt fastighetsbolag har skapat mer värde för aktieägarna än medarbetarna på Colliers International.​