Våra värderingar

Vad leder oss?

Service, expertis, glädje och gemenskap är våra ledord. Dessa värdeord präglar vårt arbete och bidrar till att skapa minnesvärda erfarenheter tillsammans med våra kunder för att hjälpa dem att uppnå framgång snabbare.

Vardering_service
Service

Service är kärnan i Colliers företagskultur, både internt och externt. Vi är en kundinriktad organisation med ambitionen att ge kunden bästa möjliga upplevelse och att leverera lösningar som uppfyller kundernas mål, ökar lönsamheten och utvecklar deras verksamhet.

Vardering_expertis
Expertis

Vi är kända för vår höga kunskapsnivå. Vi är kompetenta och skickliga, inriktade på att utvecklas både yrkesmässigt och personligen.

Vardering_gemenskap
Gemenskap

Vi värdesätter gemenskap och tror på att arbeta över gränserna. Genom att värdesätta och respektera varandras olikheter och individualitet ger vi våra kunder och anställda förutsättningar för ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete. 

Vardering_gladje
Glädje

Vi erbjuder en balanserad arbetsplats som främjar sociala kontakter och goda affärsrelationer. Vi tar oss tid att ha roligt tillsammans och att fira uppnådda milstolpar, både personliga och arbetsrelaterade.

Sverige
Linnégatan 2 114 47 Stockholm | Tel: +46 8 402 36 70