Colliers International är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda.   

Colliers fastighetsspecialister har lokal kännedom och kan ge total service till alla typer av kunder på de mest skilda marknader och inom alla branscher. Det gör att vi inom marknaderna kontor, industri och logistik, retail och bostadsfastigheter kan presentera ett heltäckande tjänsteutbud.

Som företag och som individer är Colliers International dedikerade att leverera utmärkt service som leder till att våra kunder uppnår framgång snabbare. Vi strävar alltid efter att utveckla vår personliga kunskap och uppnår professionalism genom engagemang på alla nivåer.