Vi har frågat våra bolagskunder en rad frågor om hur de fattar beslut kring fastigheten eller lokalen de hyr.

Vi hoppas att dessa undersökningar inte bara förser hyresgästerna med en måttstock gentemot andra företag när det gäller hyresprioriteringar, utan också blir ett verktyg för investerare för att förstå vad som driver hyresgästernas hyresstrategier.