Intresset för fastighetsmarknaden fortsätter att växa – inställningen till fastigheter är fortsatt positiv. Mer än hälften av respondenterna med multiportföljer säger att de kommer att öka sina allokeringar till fastigheter under de närmaste 12 månaderna. USA blir den prioriterade destinationen för kapital globalt sett.

Likvida marknaderna föredras fortfarande – globala storstäder (London, Paris, New York, San Francisco, Tokyo och Sydney) är fortsatt det främsta målet för globala investerare de kommande 12 månaderna.

Het prissättning – 2016 kommer vi att se en säkrare hantering av intäkter och tillgångar för starkare resultat. För vissa investerare ses de ”överfulla” kärnmarknaderna som investeringar på längre sikt snarare än kortsiktiga.

Dämpad riskbenägenhet – internationella investerare behåller sitt förtroende. Även om de ekonomiska fluktuationerna och geopolitiska händelserna kan påverka kortsiktigt drivs de långsiktiga strategierna fortsatt av de grundläggande marknadsvärderingarna.

Lokala partnersamarbeten – Global Investor Outlook visar att fler globala investerare kommer att samarbeta med lokala experter och förvärva plattformar för att på ett tryggt sätt placera betydande mängder kapital.

Ökad belåning – under 2016 kommer fler investerare att använda lån för att finansiera sina förvärv trots hotet med ökade skuldräntor i vissa regioner. Detta antyder att kapitalfasen håller på att ersättas av skuldfasen.