Tips för trygg och korrekt fastighetsförvaltningTips för trygg och korrekt fastighetsförvaltning

Fastighetsägande handlar inte bara om investerande och om att köpa och sälja objekt vid rätt tidpunkt. Det handlar också om förvaltning och om att utveckla fastigheter, både ur teknisk och ekonomisk aspekt.

För många aktörer på bostadsmarknaden är det viktigt att utveckla sina fastigheter på ett sätt som resulterar i positiv värdeutveckling, men mycket handlar också om att skapa de bästa förutsättningarna för boende och hyresgästerna som vistas i lokalerna.

Beroende på vad fastigheten används till så är det viktigt att lokalerna anpassas för de rådande förhållandena. För bostadshus krävs med andra ord en viss typ av fastighetsförvaltning medan kommersiella lokaler ofta slits på andra sätt och behöver andra typer av renoveringsinsatser.

Förutom driftjusteringar och investeringar i ventilation och energiförbrukning eller byte av exempelvis isolering, tak och fönster så handlar fastighetsutveckling om att utforma en stabil ekonomisk grund. Detta är också en typ av förvaltning och omfattar bland annat följande:

Fakturor/hyror

Ett fungerande faktureringssystem är grundläggande för att du som fastighetsägare ska få in hyrorna från dina hyresgäster. Detta är också avgörande för att både verksamheter och boende ska kunna känns sig trygga med att pengarna kommer fram och för att de ska få en bra överblick över kommande hyresutgifter.

Tack vare bra och fungerande faktureringsrutiner blir det lättare att notera vilka hyresgäster som oftare än andra som har svårt att betala hyra, och då är också chansen större att du kan komma tillrätta med den situationen i god tid.

Årsredovisningar

Liksom för annan verksamhet kräver fastighetsförvaltning att du upprättar en korrekt årsredovisning som ska omfatta bland annat balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse. I de fall som man själv är osäker på vad en årsredovisning ska innehålla och hur den ska sammanställas så rekommenderas att ta hjälp av en extern, kompetent aktör som behärskar bokföring och fakturering.

Är du en fastighetsförvaltare i Göteborg som vill komma vidare med din verksamhet? Ta hjälp av Colliers. De är en professionell fastighetsrådgivare som erbjuder expertis inom fastighetstransaktion samt inom teknisk, administrativ och ekonomisk förvaltning. Läs mer på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”