Tips för dig som vill köpa kommersiella fastigheterTips för dig som vill köpa kommersiella fastigheter

Det finns vissa saker man alltid bör ta beaktande inför köp av kommersiella fastigheter. Oavsett vilken typ av byggnad det är frågan om så måste man först överväga om dess lokaler passar för ditt syfte. Om du till exempel planerar att hyra ut utrymmen till företag med kontor så bör fastigheten vara anpassad för denna typen av verksamheter.

Budget är en annan faktor att utgå ifrån. Fokusera på det urval av byggnader som du faktiskt har råd med. I detta gäller det också att ta hänsyn till behovet av renoveringar eller utgifter som ofta tillkommer i samband med en fastighetsinvestering.

Trender på fastighetsmarknaden är också viktiga att vara medveten om, om inte annat när det kommer till priser, värden och risker. Denna typen av prognoser hänger i sin tur nära samman med konjunktur och politik, och är inte alltid helt alltid lätt att förutse. För bästa möjliga insyn i marknaden är det ofta bra att ta hjälp av en professionell fastighetsrådgivare.

Många gånger erbjuder en sådan aktör även följande:

Förvaltning

En god fastighetsinvestering kräver förberedelse och kunskap inom alltifrån ekonomisk, teknisk och strategisk förvaltning. Bara på så sätt säkerställs stabil värdeutveckling och lönsamt ägande.

Corporate solutions

Rätt fastigheter och lokaler är en viktig del av framgångsrikt företagande, både vad gäller globalt och lokalt baserade verksamheter. Oavsett om ni planerar att utöka eller skala ner så finns det mycket att vinna på att optimera ert fastighetsägande så att det matchar bolagets unika behov.

Du som behöver råd och vägledning inom fastighetstransaktion, uthyrning, förvaltning eller liknande kan kontakta Colliers. De erbjuder professionell fastighetsrådgivning för företag eller privatpersoner som planerar att köpa kommersiella fastigheter.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”