Tips för dig med behov av fastighetsförvaltning i StockholmTips för dig med behov av fastighetsförvaltning i Stockholm

Som ägare av en eller flera fastigheter gäller det att ha kunskap om många, vitt skilda områden. Alltifrån ekonomi, fastighetsutveckling, underhåll, värdering, budgetering, förhandlingar och administration.

I många fall är det också bra att ha tillgång till ett stort och mångfacetterat nätverk av andra fastighetsägare, hyresgäster, hantverkare och liknande. Om inte annat för att komma vidare med ditt fastighetsägande på det sätt du önskar.

Det är med andra ord inte helt okomplicerat att förvalta fastigheter och lokaler utan mycket kan tvärtom kännas både svårt och förvirrande. Om du upplever det som för motigt att ensam klara av din löpande fastighetsförvaltning i Stockholm så är det ofta en bättre lösning att anlita en professionell fastighetsrådgivare.

Då kan du få hjälp med bland annat följande:

Köp och försäljning

Många som investerar i kommersiella fastigheter anpassar sina beslut efter rådande trender, utbud och naturligtvis också efterfrågan. Detta kräver god insyn och gedigen kunskap om hur fastighetsmarknaden fungerar, och om vilka olika faktorer man bör ta hänsyn till i vilka olika lägen. Kontakt med en etablerad fastighetskonsult och förvaltare underlättar detta och ger relevant information och uppgifter inför just ditt fastighetsköp eller försäljning.

Förvaltning och underhåll

Fastighetsinvestering handlar inte bara om att löpande göra nya transaktioner. Det handlar också om att förvalta de fastigheter man redan äger på ett sätt så att de ökar i värde. En fastighetskonsult hjälper till med analys och kontroll av både lokaler och fastigheter och kan komma med tips om renoveringar, certifieringssatsningar eller liknande fastighetsutveckling. På så vis förbättras lönsamheten i samband med en eventuell försäljning men även förutsättningarna för hyresgästerna som vistas i lokalerna.

Att investera i fastigheter är givande och ekonomiskt lönsamt, men långt ifrån enkelt. Du som vill underlätta ditt fastighetsägande kan kontakta Colliers. De är en fastighetskonsult med både global och lokal närvaro och specialistkunskaper i bland annat fastighetsrådgivning, utveckling och uthyrning.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”