Intresserad av kommersiella fastigheter?Intresserad av kommersiella fastigheter? De här trenderna gäller just nu

Liksom alla andra områden påverkas även fastighetsmarknaden av trender. När det gäller kommersiella fastigheter så styrs dessa trender till stor del av företag som aktivt söker nya rum för sina arbetsplatser och kontor. Antingen i rollen som hyresgäst eller köpare

Just nu byggs det mycket nytt och många bolag har också fått upp ögonen för just nybyggnationer. Mycket på grund av att de då kan påverka slutresultatet och bättre anpassa utrymmena efter sina egna fastigheter. Dessutom innebär den moderna tidens fastigheter en annan flexibilitet när det kommer till föränderlighet och öppna planlösningar gör det möjligt att utforma utrymmena enligt egna förutsättningar. Bland annat med hjälp av skiljeväggar.

Många företag med intresse av att köpa kommersiell fastighet vill också förmedla ett miljömedvetet intryck. Även i en sådan aspekt har nybyggnationer en fördel, eftersom de är konstruerade för att ha låg miljöpåverkan.

Andra trender som märks just nu är exempelvis följande:

Kommunikationer och service

Om många företag tidigare har valt att flytta in i redan befintliga lokaler i centrala delar av städerna så föredrar nu allt fler att vända blicken mot områden längre ut, där nya fastigheter byggs i närheten av busshållplatser eller parkeringar. På så sätt underlättas god tillgänglighet även om byggnaden som sådan inte ligger lika centralt, och dessutom slipper företagen de dyrare innerstadshyrorna. Områden med närhet till restauranger, caféer och annat serviceutbud spär på dragningskraften ytterligare. För aktörer med intresse av uthyrning kommersiella lokaler är dessa omständigheter också viktiga att ta fasta på.

Entreprenörsanda

Företagshotell är en populär lösning för mindre företag som ännu inte har behov av egna större lokaler, och som ändå gör det möjligt att bedriva verksamhet på ett effektivt sätt och i en stimulerande miljö. När verksamheten växer ut ur det här formatet väljer många sedan att flytta vidare till fastigheter i områden som präglas av framåtblickande entreprenörsanda. Områden där företagen tillsammans satsar på utveckling och kreativitet.

Du som är intresserad av att investera i nya fastigheter kan kontakta Colliers. De guidar dig till rätt lösning för just dina förutsättningar och behov. Mer information hittar du på deras hemsida.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”