att-investera-i-fastigheter-i-sverigeAtt investera i fastigheter i Sverige

Den globala finanskrisen år 2008 har av många kopplats till den bostadsbubbla som sprack i USA 2006-2007. Även om detta kan ha fått en del att se fastighetsmarknaden som en osäker investering, är sanningen att det är mer stabilt att investera i fastigheter än att investera i aktier och obligationer. Att investera i fastigheter innebär för investeraren ett högt värde av fysiska tillgångar, och i det långa loppet kan en fastighet generera en stabil inkomst i form av hyra. Fastigheter kan för en investerare även vara ett sätt att diversifiera sin portfolio och sprida ut risker, bland annat för att det är en typ av investering som inte påverkas lika mycket av exempelvis inflation.

Fastighetsmarknaden i Sverige

Fastighetsmarknaden har på senare år visat på stor tillväxt i Sverige. Under januari 2015 hade Hemnet.se ca 2,3 miljoner besökare, vilket är en imponerande siffra med tanke på att Sverige bara har ca 10 miljoner invånare. De stigande fastighetspriserna har gjort Sverige till ett attraktivt land för investeringar, men de flesta svenskar väljer fortfarande hellre att hyra än att äga. För en fastighetsägare, vare sig man äger bostadshus eller kommersiella fastigheter, finns alltså stora möjligheter att tjäna bra med pengar på hyror. Fastighetspriserna varierar dock mycket beroende på var i Sverige du befinner dig. Generellt gäller att centrala kommersiella fastigheter och lokaler i större städer, som exempelvis en butikslokal i Göteborg, Stockholm eller Malmö har ett högre pris än de i mindre städer och de som inte har ett lika centralt läge.

Investera från utlandet

Den som vill investera i fastigheter i Sverige kan ta hjälp av en fastighetsmäklare eller en lokalförmedling. När en fastighet är uppe för försäljning ser fastighetsmäklaren till att kunna presentera all information kring fastigheten i ett prospekt. Detta visar tydligt på fastighetens skick, driftnetto, hyresgästlista och annan fakta kring fastigheten. Om du exempelvis vill investera i en butikslokal i Stockholm men själv befinner dig utomlands kan du vända dig till en fastighetsrådgivare som representerar dig och dina intressen.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”