Senaste inläggen: 

4 saker att tänka på när du letar efter kontorslokaler i Stockholm

Val av kontorslokal är en av de viktigaste delarna för all sorts verksamhet. Kontoret är företagets operativa nav, och stor omsorg bör därför läggas vid valet av lokal. Det är inte bara en stor investering utan även ett viktigt affärsbeslut som kräver ordentlig planering och eftertanke då företagets placering till stor del kan påverka verksamhetens framtida utveckling.

Läs mer
3 fördelar med att hyra din lokal

Både att hyra sin lokal eller köpa en fastighet har såklart sina fördelar. Ett fastighetsköp är ofta en långsiktig investering som kräver visst kapital medan att hyra sin lokal innebär en mycket låg insats och större flexibilitet om man vill flytta till större eller mindre yta. Följande fördelar gynnar den som väljer att hyra sin lokal:

Läs mer
Att tänka på innan du hyr en butikslokal
Att tänka på innan du hyr en butikslokal

Hög efterfrågan och stigande priser i Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö har lett till att lokaler hyrs ut svart och utan publika visningar. På grund av detta har det blivit svårare att hyra, och som hyresgäst kan man hamna i en tuff position där man måste fatta snabba beslut och har svårt att förhandla.

Läs mer
Vad en professionell fastighetsrådgivare kan göra för dig

Fastighetsmarknaden kan vara oförutsägbar och knepig att förstå sig på. Med dagens stigande priser och låg vakansgrad kan det vara mycket svårt för köpare och hyresgäster att få tag på fastigheter och lokaler som matchar behov, krav och budget. För en fastighetsägare gäller det att hitta rätt hyresgäster, vilket kan vara ett tidskrävande uppdrag om man har ett annat fokus i sin verksamhet. Att sälja, köpa och att förvalta fastigheter och lokaler kräver både tid och kunskap för att maximera värdet av fastigheten.

Läs mer
att-investera-i-fastigheter-i-sverige
Att investera i fastigheter i Sverige

Den globala finanskrisen år 2008 har av många kopplats till den bostadsbubbla som sprack i USA 2006-2007. Även om detta kan ha fått en del att se fastighetsmarknaden som en osäker investering, är sanningen att det är mer stabilt att investera i fastigheter än att investera i aktier och obligationer. Att investera i fastigheter innebär för investeraren ett högt värde av fysiska tillgångar, och i det långa loppet kan en fastighet generera en stabil inkomst i form av hyra.

Läs mer
att-investera-i-fastigheter-i-sverige
Att tänka på innan du väljer din fastighetsrådgivare

Har du vuxit ur dina gamla lokaler och letar efter något större? Vill du flytta närmare dina kunder och vara på plats där det händer? Det är alltså dags för dig att flytta, och du vill få tag på en ny lokal som uppfyller alla dina krav samtidigt som den håller sig inom ramarna för din budget. Här kan det vara dags att ta kontakt med en fastighetsrådgivare som har koll på det lokala utbudet.

Läs mer
tre-tips-till-butiksagaren
Tre tips till butiksägaren

Många försäljare inom detaljhandeln lever efter det klassiska mottot ”kunden har alltid rätt”. Men även om detta har visat sig vara ett effektivt förhållningssätt är service och tillmötesgående långt ifrån det enda som gör dig framgångsrik. Varje butik och affär är unik och har sina egna krav och behov. Trots detta finns det några vanor som delas av flera framgångsrika butiksägare. Nedan nämns tre saker du bör ha i åtanke om du är aktiv inom detaljhandeln:

Läs mer
vad-ar-fastighetsforvaltning-och-hur-fungerar-det
Vad är fastighetsförvaltning och hur fungerar det?

Hyresbostäder, kommersiella fastigheter, fritidshus, lagerlokaler etc. är alla investeringar som har möjlighet att driva inkomster i form av hyror. Hur hög hyran kan vara och hur mycket man som ägare kan tjäna på sina fastigheter varierar och påverkas av en rad antal faktorer. Ett sätt att öka en fastighets värde är genom proaktiv fastighetsförvaltning. Med fastighetsförvaltning menar man det underhåll och den service som utförs i en fastighet och dess byggnader.

Läs mer
att-investera-i-fastigheter-i-sverige
Uthyrning av lokaler, så här hittar ni rätt

Den kontorslokal man arbetar i kan i många anseenden sägas vara en direkt reflektion av företaget i sig självt. När kunder och samarbetspartners stiger in på ditt kontor kan detta första intryck som lokalen gör även färga bilden av verksamhetens professionalism och seriositet. Ett välutformat och genomtänkt kontor kan även till stor del påverka trivsel, arbetsglädje och produktivitet hos de anställda. En väldesignad kontorsmiljö är alltså något du som arbetsgivare kan tjäna på att prioritera.

Läs mer
vad-kan-en-fastighetskonsult-gora-for-dig
Vad kan en fastighetskonsult göra för dig?

Det finns flera faktorer man måste ta hänsyn till innan man skriver på kontraktet vid en fastighetstransaktion. Det kan handla om saker som värdering, utvecklingsmöjligheter, förhandlingar och administrativt arbete. Att ta sig an dessa uppdrag på egen hand kan vara svårt och ibland förvirrande. Därför väljer många att anlita en erfaren fastighetskonsult när det kommer till köp och försäljning av kommersiella fastigheter.

Läs mer
fordelar-med-sale-och-leaseback
Fördelar med sale & leaseback

Termen "leaseback" har blivit allt populärare under senare år på grund av de många möjligheter och ekonomiska fördelar systemet erbjuder. Men vad innebär egentligen leaseback? Ordet är en förkortning av begreppet "sale and leaseback" och innebär i korthet att ett företag säljer ett objekt till ett finansieringsbolag och sedan leasar tillbaka det. Avtalet görs vanligen mellan två parter:

Läs mer
fordelar-med-sale-och-leaseback
Fastighetsägare i Stockholm kan vinna på att sälja sin fastighet innan priserna faller

Stockholm är en attraktiv stad som hela tiden lockar till sig nya företag. Intresset för att hyra lokaler eller köpa fastigheter i huvudstaden kommer exempelvis av den storslagna arkitekturen, i kombination med kundtäthet, dynamisk arbetsmarknad och andra tillväxtmöjligheter. Faktorer som tillsammans och var för sig lockar även långväga aktörer från andra delar av landet och världen.

Läs mer
skall-nystartade-foretag-kopa-eller-hyra-kontorslokaler
Skall nystartade företag köpa eller hyra kontorslokaler?

Valmöjligheterna för nystartade svenska företag är många. Framförallt i stora städer som Stockholm och Göteborg. I samband med etableringen skall man till exempel hinna med att anställa rätt kandidater, ordna med finansiering och bokföring, söka sponsorer och färdigställa lokaler.

Läs mer
fastighetsanalys-och-vardering-sa-funkar-det
Fastighetsanalys och värdering - så funkar det

Alla med intresse av fastigheter, ägare, spekulanter och köpare vet att värdering av lokaler och fastigheter är en viktig del av fastighetstransaktioner. Vad ett objekt värderas till är avgörande för det slutgiltiga priset, och något som alla parter påverkas av. Men fastighetsvärdering görs inte bara inför försäljning. Tvärtom är det vanligt att värdera fastigheter även när lokalerna skadats på något sätt eller i samband med belåning, ombyggnationer eller renoveringar.

Läs mer
fastighetsanalys-vagen-till-effektiviserat-resursanvandande
Fastighetsanalys - vägen till effektiviserat resursanvändande

Underhåll och drift av kommersiella fastigheter är avgörande för deras värde på marknaden, samtidigt som det underlättar fastighetsägarens relationer med köpare och hyresgäster. Regelbundna insatser förbättrar med andra ord oddsen för framgångsrikt förvaltande och lönsamma investeringar.

Läs mer
Intresserad-av-kommersiella-fastigheter
Intresserad av kommersiella fastigheter? De här trenderna gäller just nu

Liksom alla andra områden påverkas även fastighetsmarknaden av trender. När det gäller kommersiella fastigheter så styrs dessa trender till stor del av företag som aktivt söker nya rum för sina arbetsplatser och kontor. Antingen i rollen som hyresgäst eller köpare.

Läs mer
tips-for-dig-med-intresse-av-fastighetsinvestering
Tips för dig med intresse av fastighetsinvestering

Det talas ofta om fastighetsinvesterande och om de många möjligheterna för dem som väljer att placera sina pengar på ett sådant sätt. Men vilka är egentligen de här möjligheterna, och vad krävs av den som investerar?

Läs mer
hitta-ratt-i-djungeln-av-kommersiella-lokaler
Hitta rätt i djungeln av kommersiella lokaler

Att hitta den perfekta lokalen och läget för företaget kan förändra mycket, och bidra till att ni ökar lönsamheten, stärker varumärket och når fram till kunderna på ett bättre sätt. Något som i sin tur bidrar till verksamhetens utveckling. Men en kontorsflytt kan i vissa fall också försvåra era omständigheter, till exempel om ytan inte visar sig vara planerad på ett sätt som matchar era behov, eller på grund av bristande tillgänglighet.

Läs mer
Tips för trygg och korrekt fastighetsförvaltning
Tips för trygg och korrekt fastighetsförvaltning

Fastighetsägande handlar inte bara om investerande och om att köpa och sälja objekt vid rätt tidpunkt. Det handlar också om förvaltning och om att utveckla fastigheter, både ur teknisk och ekonomisk aspekt.

Läs mer
Tips för dig som söker lediga lokaler i Stockholm
Tips för dig som söker lediga lokaler i Stockholm

Söker du kontor, lager eller butik? Behöver ni större utrymmen eller är det snarare så att ni ska dela upp verksamheten på fler och mindre lokaler? Oavsett vilket är ni det viktigt att flyttar till lokaler som passar just era behov och förutsättningar.

Läs mer
Ombildning till bostadsrätt – så funkar det
Ombildning till bostadsrätt – så funkar det

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt är ofta gynnsam. Bland annat på grund av dagens låga ränteläge och det höga ombildningsvärdet - två faktorer som ger bra förutsättningar för ett förhöjt fastighetsvärde.

Läs mer
Bra att veta inför köp av kommersiella fastigheter
Bra att veta inför köp av kommersiella fastigheter

Värdet på fastigheter stärks över tid och att investera i kommersiella fastigheter är ett på så sätt ett väl beprövat sätt att placera pengar. Men hur ska man egentliga gå till väga för att säkerställa vinst? Här följer några tips.

Läs mer
Tips för dig med behov av fastighetsförvaltning i Stockholm
Tips för dig med behov av fastighetsförvaltning i Stockholm

Som ägare av en eller flera fastigheter gäller det att ha kunskap om många, vitt skilda områden. Alltifrån ekonomi, fastighetsutveckling, underhåll, värdering, budgetering, förhandlingar och administration..

Läs mer

fastighetskonsult-för-värdering-rådgivning-eller-förvaltning
Fastighetskonsult - för värdering, rådgivning eller förvaltning

En fastighet som står tom är lika med ekonomiska förluster. Som fastighetsägare är det därför viktigt att hitta hyresgäster eller verksamheter som kan fylla lokalerna på nytt.

Läs mer

tips-for-dig-som-vill-kopa-kommersiella-fastigheter
Tips för dig som vill köpa kommersiella fastigheter

Det finns vissa saker man alltid bör ta beaktande inför köp av kommersiella fastigheter. Oavsett vilken typ av byggnad det är frågan om så måste man först överväga om dess lokaler passar för ditt syfte. Om du till exempel planerar att hyra ut utrymmen till företag med kontor så bör fastigheten vara anpassad för denna typen av verksamheter.

Läs mer