Divízia prenájmu kancelárskych priestorov sa špecializuje na konzultačné služby, zastupovanie developerov a nájomcov. Pomáhame lokálnym a globálnym firmám, korporáciám, inštitúciám a asociáciám s ich expanziou a relokáciou.

Poskytované služby:

Zastupovanie vlastníka nehnuteľnosti

  • Nastavenie projektu
  • Vyhľadanie potenciálnych nájomníkov
  • Technické, finančné a zmluvné rokovania v mene developera
  • Asistencia pri uzatváraní nájomnej zmluvy

Služby pre nájomcov:

  • Definovanie cieľových kritérií
  • Prieskum trhu podľa potrieb klienta
  • Obhliadky priestorov
  • Asistencia pri plánovaní priestoru
  • Vyhodnotenie ponúk a vyjednávanie obchodných podmienok
  • Podpora pri výbere projektu
  • Obchodné rokovania v mene klienta
  • Rokovanie o nájomnej zmluve
  • Realizácia projektu vrátane technickej podpory