Náš tím projektového manažmentu preberie zodpovednosť za všetky vaše stavebné projekty – od plánovania projektu, jeho realizáciu alebo rekonštrukciu, vrátane vybavenia a návrhu efektívneho pracoviska. Naše poradenské služby v oblasti projektového manažmentu sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám každého klienta, bez ohľadu na to, či ide o jediný projekt alebo portfólio projektov.

Službu due diligence poskytujeme rýchlo, aby sme znížilo riziko tak pre kupujúceho, ako aj pre predávajúceho a aby sme dodržali štandardy v oblasti globálnych inštitucionálnych hlásení a zároveň poskytli výhodu prvého ťahu. Poskytnutím pridanej hodnoty budove v podobe auditu hodnoty, posudkami stavu a údržby, napomáhame zvýšiť hodnotu majetku aktíva a zároveň optimalizujeme výdavky.

Naše služby v oblasti posudzovania budov a ich realizovateľnosti, stavebného dozoru a monitorovania projektu zaručujú majiteľom a investorom dodržanie stavebných noriem, dizajnu a dodržiavanie programu.

Ako zakladajúci člen Rady pre zelené budovy vám vieme pomôcť dosiahnuť ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (napr. LEED® certifikácia), tak aby boli dosiahnuté v súlade s efektívnou správou vášho aktíva.