Mød vores eksperter

DK: Jeg har været ansat i Colliers siden marts 2016. Jeg er backupfunktion for 3 mæglere, som bl.a. består af udfærdigelse af lejekontrakter, købsaftaler, salgs- og udlejningsprospekter, salgs- og lejeoplæg, direct mails mv. Herudover er jeg ansvarlig for korrespondance, indhentelse af diverse ejendomsoplysninger, registrering/arkivering, korrekturlæsning mv. samt diverse ad hoc-sekretæropgaver.

UK: I have been at Colliers since March 2016. I work for 3 real estate agents, which includes the preparation of lease agreements, contracts of sale, sales and lease prospectuses, sales and lease presentations, direct mails, etc. I am also responsible for correspondence, obtaining various property information, registration/filing, proofreading, etc. as well as various ad hoc secretarial tasks.

Resultater

DK: Jeg servicerer mine mæglere,  idet jeg forsøger at være med til at gøre hverdagen lettere og sjovere for dem.

UK: I service my real estate agents, as I try to help make everyday life easier and more fun for them.

Uddannelse

2015 - BA, Kommunikation & Digitale Medier, Aalborg Universitet

56,15318120 10,17717000
Simone Tassi di Luigi

 Kontakt Simone