Eksperci

Sylwia Pedzinska

Senior Partner | Director of Workplace Innovation

The Metropolitan
Colliers International
pl. Pilsudskiego 3
00-078 Warsaw

sylwia.pedzinska@colliers.com

Tel.: +48 666 819 231

vCard

EN:  Sylwia Pędzińska joined Colliers in 2004. Since the beginning she was responsible for the operational side of the business. She supportted Managing Partner supervising day-to-day operational activities of the company. One of Sylwia’s main tasks was development of the company towards modern, innovation-driven business. Therefore, she planned and supervised activities of the following departments and groups – Administration, HR, IT, Finance & Accounting, Legal & Compliance, Communication and Marketing.

From 2013 to 2014 Sylwia was the leader of Colliers Warsaw Office refurbishment project in accordance with the concept of workplace solutions.

Based on this project and prior experience in operations, in 2015 Sylwia decided to take up a new role at Colliers and advise external clients with respect to workplace solutions, change management and communication.

PL: Sylwia Pędzińska dołączyła do zespołu Colliers w 2004 roku, od tego czasu była odpowiedzialna za część operacyjną biznesu. Wspierała Partnera Zarządzającego koordynując codzienne działania operacyjne firmy. Jednym z głównych zadań Sylwii był rozwój firmy nakierunkowany na nowoczesny, innowacyjny biznes. W związkuz tym Sylwia zajmowała się planowaniem i nadzorowaniem działań następujących działów: administracja, HR, IT, finanse i księgowość, dział prawny, komunikacjai marketing.

W latach 2013-2014 Sylwia była liderem projektu modernizacji biura Colliers w Warszawie bazującego na koncepcie workplace solution.

W oparciu o doświadczenie w pracy nad projektem oraz w części operacyjnej biznesu, w 2015 roku Sylwia zdecydowała się podjąć się nowej roli w Colliers i doradzać klientom w zakresie workplace solutions, zarządzania zmianą i komunikacji.

Osiągnięcia

From 2013 to 2014 Sylwia was the leader of Colliers Warsaw Office refurbishment project in accordance with the concept of workplace solutions. She was responsible  for developing workplace strategy and change management program. 

Specjalizacja

Occupier Services, Consultancy Services, Workplace and Interior Design

Klienci

AXA Assistance, Lafarge, Grupa Pracuj

Wykształcenie

Warsaw School of Economics, specialization: Finance and Banking; Challenger Leadership Development Programm;

52,24286500 21,01232100
Sylwia

Skontaktuj się z Sylwia