Koszty najmu są często drugim, po wypłaceniu świadczeń pracownikom, największym wydatkiem dla przedsiębiorstwa. Dzięki nam wynajem lokalu nie będzie jedynie generować kosztów. Nasi eksperci zadbają o to, aby nieruchomość przyczyniała się do budowania przewagi konkurencyjnej Państwa firmy.  

  • Najem lokalu pozwala na szybkie ruchy strategiczne. Jak będzie wyglądała Państwa firma za pięć, dziesięć lat? Wiele firm nieoczekiwanie rozrasta się lub kurczy zależnie od cyklu koniunkturalnego na rynku nieruchomości, na skutek przejęcia przez inna firmę, wprowadzenia na rynek nowego produktu czy usługi, zmiany zarządu czy zmieniającej się strategii konkurencji.
  • Najem lokalu może zmienić wizerunek firmy, podnosząc jej prestiż poprzez prestiż samego budynku lub poprzez lokalizację w pobliżu innych renomowanych marek czy usługodawców. Przykładem mogą być firmy, które szczycą się z dbałością o środowisko i aby wzmocnić swój wizerunek, wybierają lokalizację w ekologicznych budynkach z energooszczędnymi rozwiązaniami technicznymi.
  • Najem lokalu może poprawić produktywność zespołu pracowników. Umiejętne planowanie przestrzeni może mieć bardzo duży wpływ na wzajemne interakcje pomiędzy pracownikami, zarówno te biznesowe, jak i prywatne. W rezultacie zespół wypracowuje kreatywniejsze rozwiązania, tworzy lepsze projekty i przyspiesza ich realizację, przyczyniając się do poprawy kultury korporacyjnej.
  • Stara prawda głosi, że trzy najważniejsze czynniki gwarantujące sukces na rynku nieruchomości to lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Jednakże powiedzenie to nie precyzuje, co kryje się pod każdym z trzech aspektów lokalizacji i w jaki sposób mogą one wpłynąć na funkcjonowanie Państwa firmy. 
    • Lokalizacja z punktu widzenia Klientów: Nawet najdrobniejsze szczegóły mogą mieć wpływ na zainteresowanie Klientów Państwa firmą  – od odległości, jaka dzieli Państwa biuro od innego często odwiedzanego miejsca, po problemy z parkowaniem. Nasi specjaliści oprowadzą Państwa po okolicy nieruchomości i wskażą jej wszystkie ukryte atuty (bądź wady), które mogą mieć wpływ na Państwa Klientów.
    • Lokalizacja pod kątem infrastruktury i dostępności usług: Firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją będą brały pod uwagę przede wszystkim odległość do sprzedawców, dostawców oraz tras przelotowych. Jednak wszystkie przedsiębiorstwa  będą zwracały uwagę na łatwą dostępność usług wspomagających, takich jak drukarnie czy kancelarie prawne.
    • Lokalizacja z punktu widzenia pracowników: Dobra lokalizacja może przyciągnąć i zatrzymać  największy kapitał Państwa firmy – Waszych pracowników. Łatwy dostęp do środków transportu publicznego, żłobków i przedszkoli, stojaków na rowery oraz udogodnień, takich jak:  siłownia, tereny zielone czy miejsca rozrywki – to wszystko przyczynia się do Państwa wizerunku pracodawcy.

Nasi brokerzy przeanalizują wszystkie wymienione czynniki, tak aby końcowa decyzja o wyborze docelowej lokalizacji przełożyła się na szybki rozwój i sukces Państwa firmy.