Nasze podejście do zarządzania nieruchomościami i majątkiem spółek opiera się na trzech filarach, które pozwalają nam maksymalizować wartość nieruchomości i zapewnić jak najwyższy standard obsługi.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

Nasz model działania, który opiera się na tworzeniu relacji partnerskich i dostarczaniu usług najwyższej jakości, polega na  wypracowaniu trwałych relacji i utrzymywaniu stałego kontaktu z naszymi klientami i najemcami. O wartości nieruchomości stanowią głównie najemcy, w związku z czym dogłębne zrozumienie ich potrzeb jest podstawą każdej strategii mającej na celu zatrzymanie najemców. Coroczne badania satysfakcji klienta i najemcy, przeprowadzane dla każdej nieruchomości, którą się zajmujemy, mają na celu kontrolę naszej jakości i wskazanie obszarów, w których jakość usług i obsługa nieruchomości powinny zostać usprawnione.

ZESPÓŁ Z DOŚWIADCZENIEM I PASJĄ

Oprócz świadczenia usług na najwyższym poziomie zachęcamy nasz zespół do proaktywnego poszukiwania rozwiązań mających na celu maksymalizację wartości inwestycji poprzez zwiększenie poziomu wynajmu nieruchomości, optymalizację kosztów operacyjnych i identyfikację obszarów mogących przynieść dodatkowe korzyści.

Wspieramy także rozwój naszych pracowników, dając im możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach Colliers University i poprzez członkostwo w profesjonalnych grupach / stowarzyszeniach / organizacjach, takich jak RICS, ICSC, the Green Building Council (LEED i BREEAM).

INNOWACYJNE PODEJŚCIE

Zespół naszych ekspertów korzysta  z najnowocześniejszych systemów i technologii, dzięki którym możemy zaoferować:

 • Możliwość ustalenia Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI naszych pracowników i usługodawców, obsługujących nieruchomość
 • Całodobowy dostęp do Centrum Serwisowego Colliers
 • Dostęp do platformy internetowej Colliers SharePoint, na której możecie Państwo w zorganizowany sposób zamieścić, skatalogować i udostępnić swoje dane firmom zewnętrznym
 • Dostęp do aplikacji Archibus/FM Real Property & Lease Management, dzięki której możliwe jest wprowadzanie informacji dotyczących budynku i bezpieczne zarządzanie tymi danymi
 • Pulpit nawigacyjny  Colliers Dashboard, obecnie w budowie, który zapewni naszym Klientom bieżący dostęp do istotnych informacji z rynku nieruchomości.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - USŁUGI

 • Zarządzanie kontaktami z najemcami
 • Nadzór nad eksploatacją i konserwacją  budynku
 • Zarządzanie techniczne / koordynacja techniczna Zarządzanie energią
 • Obsługa finansowa nieruchomości i sporządzanie raportów finansowych
 • Zarządzanie najmem
 • Zbieranie i nadzór nad dochodami właściciela

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SPÓŁEK - USŁUGI

 • Analiza przychodów z nieruchomości i doradztwo strategiczne
 • Doradztwo w kwestii wynajmu  powierzchni oraz renegocjowanie/odnawianie umów najmu
 • Doradztwo inwestycyjne – asystowanie przy kupnie i sprzedaży nieruchomości
 • Obsługa administracyjna spółek