Nasze usługi kierujemy do międzynarodowych funduszy, prywatnych inwestorów, developerów oraz najemców.

Pełny zakres naszych usług obejmuje:

 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 • Zarządzanie umowami najmu
 • Zarządzanie majątkiem
 • Nadzór nad utrzymaniem technicznym
 • Zarządzanie relacjami ukierunkowane na satysfakcję najemców
 • Zarządzanie nieruchomością zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • Finanse i księgowość w tym również SPV
 • Raportowanie operacyjne i finansowe
 • Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych przy uwzględnieniu minimalizacja ryzyka
 • Optymalizacja i zarządzanie poziomem zużycia mediów
 • Przygotowanie planu zarządzania budynkiem lub portfelem nieruchomości w oparciu o budżet operacyjny i inwestycyjny
 • PR i marketing
 • Wsparcie w transakcjach nabycia lub zbycia nieruchomości – audyt techniczny, audyty operacyjno-finansowe, audyt kosztów eksploatacyjnych, przygotowanie budżetów
 • Zarządzanie powierzchnią dla najemców
 • Ponadto, w ramach zintegrowanej platformy usług, dostarczamy naszym Klientom również usługi z zakresu Project Managementu (fit-outy, modernizacje, remonty), Leasingu oraz Property Marketingu

Nasze podejście do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi koncentruje się wokół trzech kluczowych obszarów, które pozwalają nam oferować Państwu usługi na wyższym poziomie i zmaksymalizować wartość aktywów:

1. ZESPÓŁ Z DOŚWIADCZENIEM I PASJĄ

Nasi wykwalifikowani i wszechstronnie przeszkoleni eksperci mają doświadczenie w zarządzaniu wszystkimi rodzajami nieruchomości komercyjnych: biurowymi, magazynowymi, handlowymi, mix-use oraz obiektami specjalnego przeznaczenia. Wśród wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach zarządczych aż 91% stanowią licencjonowani zarządcy, siedmioro z nich zaś jest członkami The Royal Institute of Chartered Surveyors.

Doświadczony zespół to jeden z powodów, które sprawiają, że utrzymujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi klientami – większość z nich jest z nami od wielu lat.

W ramach wypracowanych i sprawdzonych procedur, nasz zespół podejmuje inicjatywy zmierzające do maksymalizacji wartości inwestycji poprzez m.in. optymalizację kosztów operacyjnych, rekomendacje rozwiązań technologicznych, czy określenie obszarów, które mogą przynieść dodatkowe przychody naszym Klientom.

2. RELACJE Z NAJEMCAMI

Najemcy stanowią podstawową wartość w nieruchomościach komercyjnych. Zrozumienie ich potrzeb jest kluczowe dla właściwego budowania długotrwałych relacji, dlatego przykładamy dużą wagę do nawiązywania stałych kontaktów z najemcami.

Dzięki corocznym ankietom zadowolenia najemców, możemy monitorować jakość naszych usług i uzyskać wskazówki, w jakich obszarach obsługa nieruchomości powinna zostać usprawniona.

3. PLATFORMA SERWISOWA

Wysoki poziom naszych usług usprawniają najnowocześniejsze, w pełni zautomatyzowane i szyte na miarę systemy zarządzania danymi w nieruchomościach. Zarządcy mają dostęp do platformy, która generuje aktualne informacje o budynku, należnościach czy kosztach. Raporty generowane są automatycznie, co minimalizuje ryzyko występowania błędów.

Najemcy mają całodobowy dostęp do centrum serwisowego za pośrednictwem aplikacji Colliers Help Desk, właściciele zaś mają dostęp do ważnych informacji o swoich nieruchomościach za pośrednictwem platformy sterowania Colliers 360.

Kluczowe aspekty świadczące o wysokim standardzie naszych usług:

 • 97% satysfakcji najemców w skali roku
 • 96% – wskaźnik ściągalności należności
 • 91% zarządzających nieruchomościami ma licencję zawodową
 • Zarządzamy w ramach jednego z największych zasięgów terytorialnych w Polsce.
 • Nowoczesne, zaawansowane technologicznie systemy do zarządzania nieruchomościami
 • Zasada podwójnej kontroli poprawności i obiegu dokumentów, tzw. „zasada dwóch par oczu”