Usługi działki na sprzedaż

Grunty Inwestycyjne

grzybowska
Grzybowska

Lokalizacja: ul. Grzybowska, Warszawa

Powierzchnia: 1 989 m2

Usługa: reprezentacja sprzedającego

Cena: 41 mln PLN

Grunt: biurowy

koszykowa
Koszykowa

Lokalizacja: ul. Koszykowa, Warszawa

Powierzchnia: 9 364 m2

Usługa: reprezentacja sprzedającego

Cena: 45 mln PLN

Grunt: wielofunkcyjny

poufne
Warszawa Wola

Lokalizacja: Wola, Warszawa

Powierzchnia: 13 500 m2

Usługa: reprezentacja sprzedającego

Cena: poufne

Grunt: poufne

jasminowa
Jaśminowa

Lokalizacja: ul. Jaśminowa, Warszawa

Powierzchnia: 68 000 m2

Usługa: reprezentacja kupującego

Cena: poufne

Grunt: mieszkaniowy

powstancow
Powstanców Śląskich

Lokalizacja: ul.  Powstańców Śląskich, Warszawa

Powierzchnia: 23 344 m2

Usługa: reprezentacja kupującego

Cena: 14 mln PLN

Grunt: mieszkaniowy

modlinska
Modlińska

Lokalizacja: ul. Modlińska, Wrocław

Powierzchnia: 10 000 m2

Usługa: reprezentacja kupującego

Cena: 32,5 mln PLN

Grunt: mieszkaniowy

Polska
The Metropolitan Colliers International pl. Pilsudskiego 3 00-078 Warsaw | Tel.: +48 22 331 78 00