ZAKRES USŁUG

  • Doradztwo w zakresie optymalnej strategii transakcyjnej i szacunkowej wyceny kosztów
  • Przygotowanie ofert oraz  memorandum inwestycyjnego
  • Organizacja procesu marketingowego nieruchomości obejmująca indywidualną prezentację gruntów
  • Szczegółowa analizę ofert wraz z rekomendacją wybranych pozycji 
  • Koordynacja analiz due diligence wraz z obsługą prawną w celu zapewnienia prawidłowości realizacji transakcji