CO TO JEST ACROSS INVESTMENT?

 Interdyscyplinarny zespół doradców oferujący kompleksowe rozwiązania dla maksymalizacji
wartości sprzedaży Twoich nieruchomości lub zabezpieczenia optymalnych warunków nabycia
 Synchronizacja procesów doradczych dla zagwarantowania każdemu z etapów transakcji skutecznej realizacji zgodnie z ustalonym harmonogramem
 Połączenie kapitału wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów z różnych dziedzin dostępne
dla Ciebie w każdym momencie od rozpoczęcia do zamknięcia transakcji
 Synergia naszych usług doradczych, która prowadzi do pomyślnych finalizacji transakcji

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ACROSS INVESTMENT?

 Inwestorzy w sektorze nieruchomości komercyjnych

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ DLA CIEBIE Z ACROSS INVESTMENT?

 Koordynacja procesów
Synergia usług doradczych oraz zarządzanie nimi prowadzi do skutecznych finalizacji

transakcji na najkorzystniejszych dla Ciebie warunkach.
 Maksymalizacja zysków i warunków nabycia
Dzięki kompleksowemu podejściu doradczemu gwarantujemy osiągnięcie najkorzystniejszych
warunków transakcji.
 Pełna dostępność dla Klienta na każdym etapie
Nasi doradcy są w stałej gotowości, by zapewnić, że każda transakcja przebiega terminowo
i zgodnie z ustalonymi warunkami.

JAKI JEST ZAKRES ACROSS INVESTMENT?

 Doradztwo inwestycyjne
 Wyceny nieruchomości
 Zarządzanie nieruchomościami
 Badania i analizy rynku
 Doradztwo hotelowe
 Marketing nieruchomości
 Doradztwo budowlane
 Certyfikacja LEED i BREEAM
 Doradztwo strategiczne w sektorze handlowym
 Komercjalizacja obiektów handlowych
 Usługi dla najemców powierzchni handlowych
 Wynajem powierzchni biurowych – Reprezentacja Najemcy i Właściciela
 Wynajem powierzchni logistyczno-przemysłowych

JAK ELASTYCZNY JEST ACROSS INVESTMENT?

Możesz wybrać szeroki zakres usług, jeśli wszystkie są równie ważne dla Twojej firmy,
lub wybrać te, które są kluczowe dla Twoich bieżących potrzeb.
ACROSS Investment