Wychodząc zawsze naprzeciw rynkowym trendom oraz poszukiwaniom najbardziej efektywnej alokacji zasobów naszych Klientów, Colliers oferuje Państwu kompleksowe wsparcie w wykorzystaniu unikalnych możliwości, jakie oferuje polski rynek hotelowy. Usługi adresujemy zarówno do inwestorów planujących swoją aktywność w branży jak i właścicieli oraz zarządców obiektów istniejących już na rynku –dążących do poniesienia efektywności swoich działań.

Nasi eksperci rynku hotelowego mają wieloletnie doświadczenie i praktyczną wiedzę operacyjną w zakresie zarządzania hotelami (planowanie oraz realizacja procesów operacyjnych oraz biznesowych). Utrzymujemy stałą współpracę z największymi międzynarodowymi i krajowymi sieciami hotelowymi. Mamy bogate doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu złożonymi projektami inwestycyjnymi.


USŁUGI DLA INWESTORÓW:

 • Analizy rynkowe oraz biznesowe będące podstawą decyzji inwestycyjnych (w tym studia wykonalności nowych inwestycji lub inwestowanie w działające obiekty)
 • Wybór i pozyskanie optymalnej lokalizacji inwestycji hotelowej
 • Wsparcie w pozyskaniu franczyzy sieci hotelowej oraz finansowania inwestycji
 • Opracowanie modelu operacyjnego oraz długoterminowego planu rozwoju dla projektowanego obiektu lub sieci obiektów
 • Doradztwo przy wdrożeniu procesów operacyjnych oraz biznesowych do obiektów hotelowych
 • Inne usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestorów


USŁUGI DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU:

 • Doradztwo w zakresie poprawy efektywności działania lub rozwoju biznesu
 • Wsparcie we wdrożeniu wniosków z audytów, programów naprawczych oraz działań podnoszących wartość nieruchomości hotelowej
 • Wsparcie w przygotowaniu i realizacji transakcji sprzedaży obiektu hotelowego
 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania rozwoju biznesu
 • Wsparcie w transformacji modelu biznesowego – np. włączenie obiektu do sieci hotelowej
 • Opracowanie wyceny nieruchomości hotelowych
 • Opracowanie branżowych raportów rynkowych
 • Inne usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb właścicieli, operatorów obiektów hotelowych