Doradzamy deweloperom, właścicielom nieruchomości i zarządcom jak projektować, wykonać i eksploatować budynki zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, z myślą o teraźniejszości i przyszłości. Zielone budynki mają niższe koszty użytkowania, przyciągają atrakcyjnych najemców, pozwalają na uzyskanie maksymalnych stawek za wynajem i osiągnięcie najwyższych cen sprzedaży, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na środowisko.

Nasz doświadczony zespół składa się z czołowych profesjonalistów działających na rynku nieruchomości w Europie Środkowej. Dzięki ich bogatej wiedzy na temat zielonych budynków zarówno z perspektywy właściciela, jak i użytkownika nieruchomości, możemy dostarczyć Państwu usługi najwyższej jakości oraz zapewnić Państwa przedsięwzięciu finansowy sukces.

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

Nasi dysponujący fachową wiedzą specjaliści pomogą Państwu podjąć świadome decyzje i osiągnąć zamierzone rezultaty. Dogłębna znajomość rynku nieruchomości to gwarancja, że zyskają Państwo przewagę – powiemy Wam, w jakim kierunku zmierza rynek, a nie tylko gdzie już był.

W odróżnieniu od konkurencji eksperci Colliers łączą doświadczenie zdobyte dziękiuczestnictwu w transakcjach najmu i sprzedaży na rynku nieruchomości z szeroką wiedzą techniczną. W naszych działaniach bierzemy pod uwagę oczekiwania użytkowników budynków, jak i inwestorów, dzięki czemu uzyskany certyfikat jest dostosowany do Państwa potrzeb, tak aby przyniósł długoterminowe korzyści.

Nasze raporty i analizy pokazują sytuację na rynku nieruchomości i w powiązanych dziedzinach, mających wpływ na zielone budownictwo, aby pomóc Państwu określić możliwości rozwoju i strategię postępowania. 

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 • Kompleksowe usług certyfikacji LEED i BREEAM
 • Analizy inwestycji pod kątem możliwości wdrożenia wiodących systemów wielokryterialnej oceny budynków – LEED i BREEAM
 • Określenie potencjalnego poziomu certyfikacji i punktów możliwych do uzyskania
 • Opracowanie kompleksowej strategii uzyskania certyfikatu, zawierającej analizę możliwej punktacji oraz związanych z tym szans, wyzwań, kosztów i korzyści
 • Przeprowadzenie warsztatów z inwestorem oraz zespołem projektowym lub zespołem zarządzającym obiektem, gdzie określane są cele i priorytety związane z uzyskaniem certyfikatu
 • Doradztwo w zakresie przygotowania specyfikacji przetargowej
 • Kompleksowa ocena cyklu życia projektu (LCA)
 • Ocena możliwości zmniejszenia zużycia energii, wody oraz produkcji odpadów celem obniżenia kosztów eksploatacyjnych
 • Przygotowanie i zarządzanie dokumentacją certyfikacyjną i procesem składania dokumentacji
 • Szczegółowe analizy sposobu zarządzania energią
 • Analizy potencjału certyfikacji budynku
 • Raporty zrównoważonego funkcjonowania nieruchomości
 • Analizy energetyczne