Rychtalska - Grunt Mieszkaniowy

ul. Rychtalska 18, Wrocław

  • Grunt inwestycyjny o powierzchni prawie 1,4 ha, znajdujący się w użytkowaniu wieczystym.
  • Położony w obszarze śródmiejskiego osiedla Kleczków, na południowym brzegu Odry, w pobliżu Mostu Warszawskiego.
  • Znajduje się w sąsiedztwie obszaru rewitalizacyjnego obszaru Przemysłowego Śródmieścia Wrocławia.
  • W pobliżu jednego z większych hipermarketów w mieście, obecnie E. Leclerc.
  • Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego zezwala na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Skontaktuj się z doradcą

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Zapisz ten obiekt