PRZEANALIZUJEMY:

 • umowy najmu w Twoim centrum handlowym
 • wskaźniki funkcjonowania
  • wskaźnik odwiedzalności (footfall)
  • wskaźnik kosztów najmu do obrotów (OCR)
  • wskaźnik czynszu najmu do sprzedaży (RTS)
  • indeks obrotów ma 1 m2 powierzchni najmu centrum

OKREŚLIMY:

 • wartość rynkową Twojego centrum handlowego
 • wartość indywidualną Twojej nieruchomości
 • koszty odtworzeniowe